Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPOK-0036-0010

Czasopismo

Przegląd Elektrotechniczny

Tytuł artykułu

Bezpośredni pomiar i analiza przebiegów odkształconych w torach wielkoprądowych

Autorzy Rak, J.  Gała, M.  Jagieła, K.  Kępiński, M.  Baran, J. 
Treść / Zawartość http://pe.org.pl/
Warianty tytułu
EN Direct measurement and analysis of distorted waveforms in high-current busbars
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wyniki analizy pracy i identyfikacji parametrów elektroenergetycznych pieców łukowych AC. Na podstawie bezpośredniego pomiaru prądów w torach wielkoprądowych i napięć po stronie wtórnej transformatora piecowego wyznaczono charakterystyki łuku oraz dokonano analizy harmonicznej przebiegów. Pokazano przebieg mocy czynnej i prądu pieca podczas wytopu, a także charakterystyki U-I łuku i rozkłady harmonicznych prądu. Sformułowano wnioski dotyczące pracy oraz tworzenia modeli symulacyjnych pieców łukowych AC.
EN The article deals with analysis of work and identification of electric power parameters of AC arc furnaces. Characteristics of the AC electric arc were determined and harmonic analysis of the waveforms was carried out on the basis of direct measurements of currents in high-current busbars and voltages at the secondary side of a furnace transformer. The waveforms of the active power and current of the furnace during cast as well as V-I characteristics of the arc and the current harmonics are shown. Conclusions concerning of the operation and development of simulation models of AC arc furnaces are formulated.
Słowa kluczowe
PL piece łukowe   cewki Rogowskiego   harmoniczne prądu   charakterystyki napięciowo-prądowe  
EN arc furnaces   current harmonics   voltage-current characteristics  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przegląd Elektrotechniczny
Rocznik 2012
Tom R. 88, nr 5a
Strony 34--37
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Rak, J.
autor Gała, M.
autor Jagieła, K.
autor Kępiński, M.
autor Baran, J.
  • Politechnika Częstochowska, Wydział Elektryczny
Bibliografia
[1] Piątek Z., Szczegielniak T., Tory wielkoprądowe – alternatywa w przesyle energii elektrycznej, http://www.planrozwoju.pcz.pl/dokumenty/konferencja/artykuly/31.pdf
[2] Jagieła K., Rak J., Gała M., Kępiński M., Diagnostyka transformatora pieco-kadzi po usunięciu awarii, Zeszyty Problemowe - Maszyny Elektryczne (2010) nr 85, 87-92
[3] Rak J., Influence of AC arc furnace on parameters of industrial medium-voltage network, Proceedings 5th International Conference EPQU’99, Kraków, 1999, 315-322
[4] Liu Y.J., Chang G.W., Hong R.C., Curve-fitting-based method for modeling voltage-current characteristic of an ac electric arc furnace, Electric Power Systems Research, (2010) n.80, 572-581
[5] Prieto Alonso M.A., Donsión M.P., An improved time domain arc furnace model for harmonic analysis, IEEE Trans. Power Delivery, 19 (2004) n.1, 367-373
[6] Vervenne I., Van Reusel K., Belmans R., Electric arc furnace modeling from a “power quality” point of viev, Proceedings 9th International Conference on Electrical Power Quality and Utilisation, EPQU 2007, Barcelona, Spain, 2007, 1-6, available: http://www.leonardo-energy.org/ebook/print/2290
[7] Szkółka S., Wiśniewski G., Cewka Rogowskiego jako nowoczesny element do monitorowania przebiegu prądu,. Przegląd Elektrotechniczny, (2009) nr 1, 131-135
[8] Szkółka S., Cewka Rogowskiego w środowisku przebiegów odkształconych – dokładność przekształcenia, Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa, (2011) nr 7(485) 45-50
[9] CWT Application notes, Power Electronic Measurements Ltd, available: http://www.pemuk.com/pdf/application_notes.pdf
[10] Kuśmierek Z., Harmoniczne w systemach elektroenergetycznych, Przegląd Elektrotechniczny, (2006) nr 6, 8-19
[11] Rybski R., Furmankiewicz L., Wpływ obwodów wejściowych na dokładność przetwarzania przetworników mocy, III Konferencja EPN’97, Zielona Góra 1997, t. 2, 205-215
[12] EN 50160: Voltage characteristics of electricity supplied by public distribution systems, CENELEC Standard
[13] IEC 61000-4-7: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-7: Testing and measurement techniques - General guide on harmonics and interharmonics measurements and instrumentation, for power supply systems and equipment connected thereto, Ed. 2.1, IEC Standard Code 33.100.10,33.100.10, 27 Oct. 2009
[14] Golkar M.A., Bina M.T., Meschi S., “A novel method of electrical arc furnace modeling for flicker study”, Presented at International Conference on Renewable Energies And Power Quality (ICREPQ'11), 27-30 March 2007, 1-8, available: http://www.icrepq.com/icrepq07/222-golkar.pdf
[15] Labar H., Djeghader Y., Bounaya K., Kalaiaia M.S., Improvement of Electrical Arc Furnace Operation with an Appropriate Model, Energy, (2009) 34, 1207-1214
[16] PN-EN 60676:2004: Przemysłowe urządzenia elektrotermiczne - Metody badań pieców z łukiem bezpośrednim.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPOK-0036-0010
Identyfikatory