Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPOK-0036-0004

Czasopismo

Przegląd Elektrotechniczny

Tytuł artykułu

Badanie magnetostrykcji blach elektrotechnicznych produkowanych przez Stalprodukt S.A.

Autorzy Lampa, H. 
Treść / Zawartość http://pe.org.pl/
Warianty tytułu
EN The investigation of magnetostriction of electrical steel produced by Stalprodukt S.A.
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiono prace dotyczące pomiarów magnetostrykcji metodą tensometryczną i za pomocą obserwacji pętli w postaci motylka. Poinformowano o ustanowieniu międzynarodowej normy na pomiar charakterystyk magnetostrykcji blach elektrotechnicznych IEC/TR 62581:2010. Zaprezentowano profesjonalną aparaturę do badania tych charakterystyk. Przedstawiono wyniki pomiarów magnetostrykcji wybranych próbek blach transformatorowych produkowanych przez Stalprodukt S.A.
EN The paper describes the works concerning magnetostriction of electrical steel by a strain-gauge method and by observing the loop (butterfly figure). The paper includes information regarding the establishment of the international standard for measuring the magnetostriction characteristics of electrical steel IEC/TR 62581:2010. The professional apparatus for the measurement of the above was presented. The results of magnetostriction measurements of the chosen electrical steel samples produced by Stalprodukt S.A. were shown.
Słowa kluczowe
PL magnetostrykcja   blachy elektrotechniczne   szumy akustyczne  
EN magnetostriction   electrical steel   acoustic noise  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przegląd Elektrotechniczny
Rocznik 2012
Tom R. 88, nr 5a
Strony 14--17
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Lampa, H.
Bibliografia
[1] Lampa H., Szymura S., Wysłocki B. Badania magnetostrykcji blach transformatorowych metodą tensometryczną, Prace IH, t. 23, 1971, 263-270
[2] Lampa H., Szymura S., Wysłocki B. The effect of thermo-magnetic-stress on the magnetostriction of 3,15 % silicon iron, Materiały Konferencji „Fizyka Magnetyków”, Poznań, 1978, 455-456
[3] Yamamoto T, Shiuchi A., Saito A., Okazaki Y., Hazenzagl A., Pfützner H. Magnetostriction and magnetic domain structure changes of grain oriented Si-Fe sheets, J.Phys. IV France, 8, 1998, 511-513
[4] Opis patentowy nr 127369 pt. „Urządzenie do pomiaru magnetostrykcji blach elektrotechnicznych”, Urząd Patentowy PRL, 1985
[5] Yabumoto M. Reviev of techniques for measurement of magnetostriction in electrical steels and progress towards standardisation, Przegląd Elektrotechniczny, 1, 2009, 1-6
[6] Lampa H. Polskie Normy PN-EN dotyczące blach elektrotechnicznych i metod badań ich własności magnetycznych, Przegląd Elektrotechniczny, 4, 2010, 20-23
[7] IEC/TR 62581:2010 Electrical steel - Methods of measurement of the magnetostriction characteristics by means of single sheet and Epstein test specimens
[8] Materiały firmy Brockhaus Measurements, www.brockhaus.com
[9] Katalogi Stalprodukt S.A.: Blachy i taśmy elektrotechniczne, Blachy elektrotechniczne laserowane
[10] Weiser B., Pfützner H. Relevance of magnetostatic forces for transformer core vibrations, J. Phys. IV France, 8, 1998, 130-132
[11] Shilyashki G., Pfützner H., Hofbauer F., Sabic D. ,Galabov V. Magnetostriction distribution in a model transformer core, J. Electrical Enineering, Vol.61, 7/s, 2010, 130-132
[12] Katalogi firm Nippon Steel Corporation-Japan, Allegheny Ludlum-USA, Cogent-UK
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPOK-0036-0004
Identyfikatory