Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPOK-0036-0001

Czasopismo

Przegląd Elektrotechniczny

Tytuł artykułu

Problemy pomiaru właściwości magnetycznych gotowych wykrojów blach elektrotechnicznych metodą nieniszczącą

Autorzy Bajorek, J.  Gaworska-Koniarek, D.  Podlejski, K. 
Treść / Zawartość http://pe.org.pl/
Warianty tytułu
EN Problems in measurements of magnetic properties of punched parts of electrical steels by means of non-destructive method
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono możliwości pomiaru podstawowych wielkości magnetycznych oraz wynikające stąd wymagania stawiane obszarowi pomiarowemu badanego obiektu. Przedyskutowano możliwości spełnienia wymagań jednorodnego magnesowania badanego obiektu pod kątem pomiaru właściwości magnetycznych metodą nieniszczącą. Przedstawiono również konkretne rozwiązanie układu probierczego dla ażurowanego, zamkniętego wykroju blachy elektrotechnicznej wchodzącego w skład pakietu stojana silnika małej mocy. Podano również przykładowe wyniki pomiarów wielkości magnetycznych charakteryzujących właściwości badanego fragmentu magnetowodu.
EN The paper presents the possibility of measuring fundamental magnetic properties of punched parts of electrical steels by means of nondestructive method and requirements for the measurement area of tested object resulting from its. The possibility of meeting requirements of homogeneous magnetization of the tested object for measurements of magnetic properties by means of non-destructive method is also discussed. Also a specific solution for the both open and closed punched parts of electrical steels forming magnetic core of low-power motor stator is presented. The paper also provides examples of measurement results of the magnetic properties of punched part of electric motor core.
Słowa kluczowe
PL blachy elektrotechniczne   pomiar właściwości magnetycznych   metoda nieniszcząca   pomiar natężenia pola  
EN electrotechnical steel sheets   measurements of magnetic properties   non-destructive method  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przegląd Elektrotechniczny
Rocznik 2012
Tom R. 88, nr 5a
Strony 1--4
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., rys.
Twórcy
autor Bajorek, J.
autor Gaworska-Koniarek, D.
autor Podlejski, K.
Bibliografia
[1] Wilczyński W., The influence of technology on magnetic properties of electric machine cores, Prace Instytutu Elektrotechniki, zeszyt 215/2003,
[2] Wilczyński W., Influence of magnetic circuit production for their magnetic properties, Journal of Materials Science, 38 (2003) no. 24, 4905-4910,
[3] LoBue M., Sasso C., Basso V., Fiorillo F., Bertotti G., Power losses and magnetization process in Fe -Si non-oriented steels under tensile and compressive stress, J. Magn. Magn. Mater. 215 - 216, 124-126, 2000
[4] Loisos G., Moses A.J., Effect of mechanical and Nd:YAG laser cutting on magnetic flux distribution near the cut edge of nonoriented steels, Journal of materials processing technology, 161, 151-155, 2003
[5] Nakazaki O., Todaka T., Enokizono M., Iron loss evaluation instator cores of rotating machines during manufacturing process, Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review, 85 (2009), nr.1, 74-78,
[6] G. Krismanić, H. Pfützner, N. Baumgartinger :A hand-held sensor for analyses of local distributions of magnetic fields and losses, J. Magn. Magn. Mater. 215-216 (2000) 720-722
[7] K. Senda, M. Kurosawa, M. Ishida, M. Komatsubara, and T. Yamaguchi: Local magnetic properties in grain-oriented electrical steel measured by the modified needle probe method, J. Magn. Magn. Mater., 215-216 (2000) 136-13
[8] Tumański S., Olędzki J., Pomiary indukcji magnetycznej w blachach elektrotechnicznych metodą igłową, Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), 79 (2003), nr.3, 163-166
[9] Wood R. Anderson P., Moses A., Jenkins K., Divergence of flux in a grain-oriented electrical steel sheet locally magnetised by a single-yoke system, Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), 85 (2009), nr.1, 31-33
[10] Bajorek R., Bajorek J., Computerized system designer to measure the magnetic properties of the electrotechnical steel in rotational field, VI Krajowe Sympozjum Pomiarów Magnetycznych, Kielce, 2000
[11] Bi S., Sutor A., Lerch R., Xiao Y., A measurement setup for acquiring the local magnetic properties of plastically deformed soft magnetic materials, Journal of Applied Physics, 109 (2011)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPOK-0036-0001
Identyfikatory