Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPOK-0033-0013

Czasopismo

Przegląd Elektrotechniczny

Tytuł artykułu

Obwód zastępczy kolumny plazmy w falowodzie prostokątnym: wpływ koncentracji elektronów i średnicy kolumny plazmy

Autorzy Nowakowska, H.  Dębicki, P.  Mizeralczyk, J. 
Treść / Zawartość http://pe.org.pl/
Warianty tytułu
EN Equivalent circuit of a plasma column in a rectangular waveguide: influence of electron density and plasma column diameter
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W celu wyznaczenia obwodu zastępczego kolumny plazmy umieszczonej wewnątrz falowodu prostokątnego równolegle do jego krótszej ścianki obliczono numerycznie dwuwymiarowe rozkłady pola elektrycznego oraz elementy macierzy rozproszenia i macierzy impedancji czwórnika reprezentującego ten falowód. Odwód zastępczy przedstawiono jako układ impedancji typu T i zbadano wpływ koncentracji i częstości zderzeń elektronów oraz średnicy plazmy na jego elementy. Określono warunki, w jakich nie można pomijać impedancji szeregowej układu.
EN To find equivalent circuit of an uniform plasma column placed in a rectangular waveguide parallel to its wider wall, 2D electric field distributions have been numerically calculated and scattering as well as impedance matrix elements of a two-port network representing this waveguide determined. A T-type equivalent circuit have been proposed and influence of the plasma diameter, electron density and collision frequency and on its elements have been examined. Conditions for which the shunt impedance cannot be neglected have been determined.
Słowa kluczowe
PL obwód zastępczy   plazma mikrofalowa   generatory plazmy   wyładowania mikrofalowe  
EN equivalent circuit   microwave plasma   plasma sources   microwave discharges  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przegląd Elektrotechniczny
Rocznik 2010
Tom R. 86, nr 11a
Strony 275--278
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz., rys.
Twórcy
autor Nowakowska, H.
autor Dębicki, P.
autor Mizeralczyk, J.
  • Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Ośrodek Techniki Plazmowej i Laserowej, helena@imp.gda.pl
Bibliografia
[1] Uhm H.S., Hong Y.C., Shin D.H., A microwave plasma torch and its application, Plasma Sources Sci. Technol. 15, (2006) S26
[2] Green K.M., Borrás M.C., Woskov P.P., Flores G.J., Hadidi K., Thomas P., Electronic Excitation Temperature Profiles in an Air Microwave Plasma Torch, IEEE Trans. Plasma Sci. 29, (2001), 399
[3] Straňák V., Tichý M., Kříha V., Scholtz V., Šerá B., Špatenka P., Technological applications of sulfatron produced discharge, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, 9 (2007), 852-857
[4] Jiménez M., Yubero C., Calzada M. D., Study on the reforming of alcohols in a surface wave discharge (SWD) at atmospheric pressure, J. Phys. D: Appl. Phys., 41 (2008) 175201
[5] Sekiguchi H. , Mori Y., Steam plasma reforming using microwave discharge, Thin Solid Films, 435 (2003) 44
[6] Jasiński M., Dors M., Mizeraczyk J., Production of hydrogen via methane reforming using atmospheric pressure microwave plasma, J. Power Sources 181 (2008), 41-45
[7] Fleish T., Kabouzi Y., Pollak J., Castaños -Martinéz E, Moisan M., Nowakowska H., Zakrzewski Z., Designing an efficient microwave-plasma source, independent of operating conditions, Plasma Sources Sci. Technol. 16 (2007) 173–182
[8] Jasiński M., Dors M., Nowakowska H., Mizeraczyk J., Hydrogen production using various microwave plasma sources, Chem. Listy, 102 (2008), 1332-1337
[9] Nowakowska H., Jasiński M., Mizeraczyk J., Optymalizacja transferu energii w mikrofalowym generatorze plazmy zasilanym falowodowo, Przegląd Elektrotechniczny, (zgłoszone)
[10] Moisan M., Sauve G., Zakrzewski Z., Hubert J., An atmospheric pressure waveguide-fed microwave plasma torch: the TIA design, Plasma Sources Sci. Technol. 3 (1994), 584
[11] Bilgic A.M., Prokisch C., Broekaert J.A.C., Voges E., Design and modelling of a modified 2.45 GHz coaxial plasma torch for Atomic Spectroscopy, Spectrochimica Acta Part B: 53 (1998), 773
[12] Iza F. Hopwood J., Split-ring resonator microplasma: microwave model, plasma impedance and power efficiency, Plasma Sources Sci. Technol. 14 (2005) 397–406
[13] Zakrzewski Z., Układ zastępczy cylindrycznej kolumny plazmy w falowodzie, Prace IMP PAN, 36 (1967) 53-67
[14] Marcuvitz N., Waveguide Handbook, Peter Peregrinus Ltd, 1986
[15] COMSOL Multiphysics, www.comsol.com
[16] RF Module User’s Guide, Comsol 2008, ver.3.5
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPOK-0033-0013
Identyfikatory