Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPOK-0032-0079

Czasopismo

Przegląd Elektrotechniczny

Tytuł artykułu

Analiza impedancji wejściowej linii długiej z różnym obciążeniem

Autorzy Bugajska, A.  Włodarczyk, M. 
Treść / Zawartość http://pe.org.pl/
Warianty tytułu
EN The analysis of input impedance of a long line with various loads
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Zagadnienie impedancji wejściowej linii długiej ma ogromne znaczenie w analizie obwodów o parametrach rozłożonych. Impedancja wejściowa linii jest impedancją skupioną zespoloną taką, że od strony zacisków wejściowych można nią zastąpić linię długą wraz z dowolnym obciążeniem. Analiza częstotliwościowa tej impedancji jest utrudniona ponieważ jest to funkcja zespolona zmiennej rzeczywistej a już parametry falowe, występujące w ułamku wyrażającym impedancję wejściową linii długiej, są złożonymi funkcjami częstotliwości (pulsacji). Zatem analityczna postać pochodnej impedancji wejściowej względem częstotliwości jest funkcją bardzo złożoną a wydzielenie części rzeczywistej i urojonej prowadzi do skomplikowanych przekształceń. W pracy przedstawiono przebiegi impedancji wejściowej i jej pochodnej w funkcji częstotliwości dla dowolnego liniowego odbiornika.
EN The question of input impedance of a long line has great significance for the analysis of circuits with distributed parameters. Input impedance of a line is the impedance concentrated, combined and such, that from the input terminals it’s possible to replace with it the long line along with any load. Frequency analysis of such impedance is impeded due to the fact, that it is a combined function of a real variable, and just the wave parameters, existing in the fraction expressing input impedance of the long line are complex functions of frequency (pulse). Consequently analytical form of derivative of input impedance in relation to frequency is a very complex function, and determination of real and imaginary part leads to complicated conversions. The article presents waveforms of input impedance and its derivative in frequency function for any linear receiver.
Słowa kluczowe
PL linia długa   impedancja wejściowa  
EN long line   input impedance  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przegląd Elektrotechniczny
Rocznik 2010
Tom R. 86, nr 12
Strony 325--330
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., rys.
Twórcy
autor Bugajska, A.
autor Włodarczyk, M.
Bibliografia
[1] Bolkowski S., Teoria obwodów elektrycznych, Warszawa, WNT 1995
[2] Osiowski J., Szabatin J., Podstawy teorii obwodów t. III, Warszawa WNT, 1995
[3] Gierczak E., Włodarczyk M., Podstawy elektrotechniki teoretycznej cz. II, Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2005
[4] Krakowski M.: Elektrotechnika teoretyczna, Warszawa PWN 1979
[5] Bugajska A., Propagacja sygnałów w uszkodzonych liniach długich, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2008
[6] Bugajska A., Włodarczyk M. Niejednoznaczności w określaniu miejsca uszkodzenia linii długiej na podstawie pomiaru impedancji wejściowej, Przegląd Elektrotechniczny, R.85 NR 12/2009, str. 274 –276
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPOK-0032-0079
Identyfikatory