Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPOK-0032-0076

Czasopismo

Przegląd Elektrotechniczny

Tytuł artykułu

Calculation of induced current in the objects placed in the vicinity of the high voltage transmission lines

Autorzy Bendaoud, A.  Benhamida, F.  Tilmatine, A.  Medles, K. 
Treść / Zawartość http://pe.org.pl/
Warianty tytułu
PL Obliczenia prądów indukowanych w obiektach umieszczonych w pobliżu linii przesyłowej wysokiego napięcia
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN This paper gives a method of equivalent charge for calculate and represent the electric field around the three-phase lines and the current which will be induced in the objects near the high voltage transmission lines. In this present work, we establish a calculation program based on MATLAB in order to calculate and trace the induced current by the electric field under the lines. We can make simulation for several cases in order to establish some criteria which must be studied to evaluate safety and to make the provisions necessary to minimize the influence of electric field on the human body.
PL W artykule zaprezentowano metodę obliczeń pola elektrycznego w pobliżu linii trójfazowej oraz prądów indukowanych w obiektach w pobliżu linii przesyłowych wysokiego napięcia. W pracy wykorzystano oprogramowanie Matlab do obliczeń pola elektrycznego pod linią. Przeprowadzono symulację dla kilku typowych przypadków w celu ustalenia kryteriów umożliwiających ochronę człowieka przed generowanym polem elektrycznym.
Słowa kluczowe
PL prądy indukowane   linie przesyłowe   pole elektryczne  
EN euivalent charge   induced current   electric field   transmission lines  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przegląd Elektrotechniczny
Rocznik 2010
Tom R. 86, nr 12
Strony 310--314
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz., rys.
Twórcy
autor Bendaoud, A.
autor Benhamida, F.
autor Tilmatine, A.
autor Medles, K.
Bibliografia
[1] Working group 36.01, Eelectric and magnetic Fields generated by the grid systems, - CIGRE 1980
[2] A.Bendaoud, M.Rahli, M.Brahami & H.Sayah, Reduction of the intensity of the electric field under the HV transmission lines,SICEL’2001 Bogota, Colombie du 28 au 30 novembre 2001.
[3] M.Brahami, A.Bendaoud, P.Pirotte, Calculation of the electromagnetic field in the vicinity of lines VHV by method CIGRE, ICEL' 2000 –USTO-Oran- 2000
[4] Roert. G and Olsen, Electromagnetic coupling from power lines and field safety analysis , IEEE 1984
[5] A.Bendaoud, M.Brahami, Pr P.Pirotte, Calculation of the magnetic field generated by the electric grid systems of power, SNGE' 99-BISKRA-1999
[6] Working group 36.01, the transport of the electric power and environment , CIGRE -1991
[7] A.Bendaoud, M.Brahami and Pr P.Pirotte, Calculation of the electric field generated by the grid systems of energy, international Conference SAA2-1999- BLIDA
[8] A.Bendaoud & M.Rahli, Evaluation du courant induit dans les objets au voisinage des lignes THT résultant d’un découplage entre le champ électrique et le champ magnétique, B 018, Revue AIM- 116 ème Liège N°1-2/2003
[9] A.Bendaoud & M.Rahli, Reduction of the electric field intensity under the H.V. transmission lines, Association for the Advancement of Modelling and Simulation Techniques in Enterprises (AMSE), Modelling A - 2004 Vol. 77 nº 3, pp 23-36
[10] A. Bendaoud, K. Medles, H. Sayah, K. Senouci, Reduction of magnetic field under the H.V. transmission lines, Journal of Electrical & Electronics Engineering, ISTANBUL University , Vol. 6, N° 2, 2006, pp 139-145.
[11] A. Bendaoud, H. Sayah, K. Medles, A. Massoum, M. Brahami, Measurement frequency influence on the interference disturbances near the extra high voltage lines, Journal of Acta Electrotechnica et Informatica, No. 1, Vol. 7, 2007, pp 01-06
[12] A. Bendaoud, M. Rahli, K. Medles, M. Brahami, H. Sayah, Influence the Ground Resistivity and Frequency of Measurement the Level of Radionoise Disturbances near the Lines High Voltage, 2nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON POWER QUALITY SICEL-2003, Bogota (colombie) 29 octobre au 01 novembre 2003
[13] A. Bendaoud, M. Rahli, M. Brahami, H. Sayah, A. Massoum, & K.Medles, Measurement Frequency Influence on the Interference Disturbances Near the High Voltage Lines, International/Electronics Engineering, communication & Physical Systems conférence Internationale ELECOM’’04 (Saida) ; du 04 au 05 Mai 2004
[14] A. Bendaoud, M. Rahli, M. Brahami, H. Sayah, K. Medles & A.Massoum, Calcul et prédétermination des perturbations radioélectrique á proximité des lignes haute tension en tenant compte de la résistivité du sol, International symposium on electrical engineering ISEE 2004, pp. 21-26, 1-2 Novembre 2004 Targoviste, Romania ISBN 973-712-038-8
[15] A. Bendaoud, M. Rahli, K. Medles, M. Brahami, H. Sayah, A. Bentaallah, Calculation of Magnetic Field from Transmission Lines with Application for Future 400 kV Algerian Network, 3 rd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON POWER QUALITY SICEL-2005, Bogota (colombie) 16 au 18 novembre 2005
[16] A. Bendaoud, M. Rahli, M. Brahami, M. Ghezaili, H. Sayah, K. Senouci, Calcul du courant induit par le champ électrique au dessous d’une ligne 400 kV, 6ème conférence régionale des comités CIGRE des pays arabes, Caire- Egypte ; du 21 au 23 Novembre 2005
[17] Bendaoud A, Rahli M, Medles K, Brahami M, Sayah H, Massoum A, Electromagnetic coupling and calculation of induced current in the metallic circuits near the H.V Transmission Lines, pp : 393-398, ICEEA’06 – International Conference on Electrical Engineering and its Applications. Sidi Bel-Abbès, May 22 & 23,2006
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPOK-0032-0076
Identyfikatory