Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPOK-0032-0067

Czasopismo

Przegląd Elektrotechniczny

Tytuł artykułu

Estymatory wartości mezurandu dla danych o nie-gaussowskich rozkładach prawdopodobieństwa

Autorzy Warsza, Z.L.  Galovska, M. 
Treść / Zawartość http://pe.org.pl/
Warianty tytułu
EN Estimators of the measurand value of non-Gaussian probability distributions of data
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Metodą symulacji Monte Carlo zbadano efektywność kilku jednoelementowych estymatorów wartości mezurandu dla próbek danych pomiarowych modelowanych nie-gaussowskimi rozkładami prawdopodobieństwa w postaci splotów kilku prostych rozkładów. Przedstawiono też dwa rodzaje metod, tj. opartą na symulacji Monte Carlo i metody „resamplingu” - powtórnego próbkowania, jako nowoczesne narzędzia statystyczne do bezpośredniego wyboru estymatora dla dowolnej próbki danych, gdy stanowi ona jedyną dostępną informację o badanej wielkości.
EN The effectiveness of few single-component estimators of the value of measurand for data samples modelled by several non-Gaussian probability distributions as convolutions of few simple distributions are examined by Monte Carlo simulation. Also presented are two type methods: based on Monte Carlo simulation and "resampling", as modern statistical tools to choose directly the estimator of the sample of arbitrary distributed data, representing the only available information.
Słowa kluczowe
PL rozkład prawdopodobieństwa danych   estymator mezurandu   ocena niepewności pomiarów  
EN probability distribution of data   measurand estimator   measurement uncertainty evaluation  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przegląd Elektrotechniczny
Rocznik 2010
Tom R. 86, nr 12
Strony 253--258
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Warsza, Z.L.
autor Galovska, M.
  • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, PIAP Warszawa, zlw@op.pl
Bibliografia
[1] Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement, ISO (1992), revised and corrected 2nd ed. (1995); tłum. J. Jaworskiego, Wydawca: GUM Alfavero Warszawa (1999, 2002)
[2] Propagation of distributions using a Monte Carlo method, Supplement 1 to the Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM) – Guide OIML G 1-101, (Edition 2007 E)
[3] Taylor B.N., Kuyatt Ch.E., Guidelines for Evaluating and Expressing the Uncertainty of NIST Measurement Results, NIST Technical Note 1297, USA (1994)
[4] Dorozhovets M., Warsza Z.L., Udoskonalenie metod wyznaczania niepewności wyników pomiaru w praktyce. Przegląd Elektrotechniki 1 (2007), s.1-13
[5] Dorozhovets M., Warsza Z.L., Korczyński M.J., Udoskonalenie metody typu A wyznaczania niepewności pomiarów. Wykrywanie i eliminacja wpływu dryftu i oscylacji przy równomiernym próbkowaniu. Pomiary Automatyka Kontrola (PAK) 12 (2007) s. 8 -11
[6] Novickij P.V., Zograf I.A., Оcenka pogreshnostiej resultatov izmierenii, Energoatomizdat Leningrad, (1985)
[7] Kacker R.N., Lawrence J.F., Trapezoidal and triangular distributions for Type B evaluation of standard uncertainty. Metrologia 44 (2007), pp. 117–127
[8] van Dorp J.R., Kotz S., Generalized Trapezoidal Distributions, Metrika, Vol. 58, Issue 1, (July 2003)
[9] Michael R. Chernick, Bootstrap methods: a guide for practitioners and researchers—2nd ed., Wiley, (2007), p.p. 369
[10] Sim C.H., Lim M.H., Evaluating expanded uncertainty in measure-ment with a fitted distribution, Metrologia 45 (2008), p.178-184.
[11] Warsza Z.L., Galovska M., About the best measurand estimators of trapezoidal probability distributions. Przegląd Elektrotechniki - Electrical Review 5 (2009), s. 86-91.
[12] Warsza Z.L., Galovska M., Estymatory wartości mezurandu dla trapezowych rozkładów prawdopodobieństwa danych pomiarowych. Pomiary Automatyka Komputery w gospodarce i ochronie środowiska (PAKgoś) 1 (2010), s. 12-16
[13] Galowska M., Warsza Z.L., The ways of effective estimation of measurand. Pomiary Automatyka Komputery w gospodarce i ochronie środowiska (PAKgoś) 1 (2010) s.18-20
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPOK-0032-0067
Identyfikatory