Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPOK-0032-0045

Czasopismo

Przegląd Elektrotechniczny

Tytuł artykułu

Reaktor plazmowy ze ślizgającym się wyładowaniem łukowym jako źródło elektromagnetycznych zaburzeń przewodzonych

Autorzy Wac-Włodarczyk, A.  Kaczor, A. 
Treść / Zawartość http://pe.org.pl/
Warianty tytułu
EN Plasma reactor with gliding arc discharge as a source of conducted electromagnetic disturbances
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł przedstawia zagadnienia związane z emisją przewodzonych zaburzeń elektromagnetycznych na liniach zasilających reaktor plazmowy typu GlidArc. Zaprezentowano wstępne pomiary zaburzeń elektromagnetycznych na liniach zasilających omawianego reaktora oraz dokonano analizy możliwego wpływu zaburzeń na inne urządzenia.
EN The paper presents issues related to the emission conducted electromagnetic disturbances on the supply lines of a plasma reactor type GlidArc. Presented measurements of electromagnetic disturbances on the supply lines of this reactor and an analysis of the possible effects of interference to other equipments.
Słowa kluczowe
PL kompatybilność elektromagnetyczna   zaburzenia przewodzone   reaktor plazmowy   wyładowanie łukow  
EN electromagnetic compatibility   disturbance conducted   plasma reactor   gliding arc  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przegląd Elektrotechniczny
Rocznik 2010
Tom R. 86, nr 12
Strony 164--166
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., rys.
Twórcy
autor Wac-Włodarczyk, A.
autor Kaczor, A.
Bibliografia
[1] Kaczor A., Wac -Włodarczyk A. “Ocena zgodności wyrobów z wymaganiami zasadniczymi w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej”, Przegląd Elektrotechniczny, 12 (2009), 61-64
[2] Dyrektywa 2004/108/WE Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstwa Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej oraz uchylającej dyrektywę 89/336/EWG (Dz.Urz. UE L 390 z 31.12.2004)
[3] Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz.U. z 2007 r., nr 82, poz. 556);
[4] S tryczewska H.D., “Technologie plazmowe w energetyce i inżynierii środowiska”, Wyd. Politechniki Lubelskiej, (2009)
[5] PN-EN 61000-6-4:2004 “Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) Część 6-4: Normy Ogólne Norma emisji w środowiskach przemysłowych”, PKN, Warszawa (2004)
[6] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz.U. z 2005 r., nr 134, poz. 1127 z póź. zm.)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPOK-0032-0045
Identyfikatory