Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPOK-0032-0038

Czasopismo

Przegląd Elektrotechniczny

Tytuł artykułu

Aplikacja pola elektromagnetycznego zakresu mikrofalowego w badaniach eksperymentalnych in vitro

Autorzy Sobiech, J.  Kieliszek, J.  Dąbrowski, M.  Stankiewicz-Szymczak, W. 
Treść / Zawartość http://pe.org.pl/
Warianty tytułu
EN Application of microwave electromagnetic field in experiments with cell cultures
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Wiedza o wpływie pola elektromagnetycznego na organizmy żywe jest gromadzona w studium eksperymentalnym. Dotyczy ono oceny stanu zdrowia organizmu żywego poddanego wpływowi pola elektromagnetycznego w ściśle kontrolowany sposób. Przedmiotem takich badań mogą być ludzie, zwierzęta, rośliny, ale i izolowane z ich organizmów komórki żyjące w warunkach hodowli in vitro. W artykule opisano doświadczenia autorów dotyczące ustanawiania warunków ekspozycji hodowli komórkowych na pole elektromagnetyczne.
EN The knowledge about the biological effects of electromagnetic fields comes from an experimental study. The experimental study refers to the assessment of health status of a living organism exposed to the electromagnetic field in a strictly controlled manner. The subject of such studies are people, animals, plants, but also isolated cells that are living in a in vitro culture. The article describes the authors' own experience in the establishment of exposure conditions to electromagnetic fields for cell cultures.
Słowa kluczowe
PL ryzyko zdrowotne pola elektromagnetycznego   hodowla komórkowa   elektromagnetyzm obliczeniowy  
EN radio and microwave health hazard   cell culture   computational electromagnetics  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przegląd Elektrotechniczny
Rocznik 2010
Tom R. 86, nr 12
Strony 139--141
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., rys.
Twórcy
autor Sobiech, J.
autor Kieliszek, J.
autor Dąbrowski, M.
autor Stankiewicz-Szymczak, W.
Bibliografia
[1] Dąbrowski M.P., Stankiewicz W., Kubacki R., Sobiczewska E., Szmigielski S., Immunotropic effects in cultured human blood mononuclear cells pre-exposed to low level 1300 MHz pulse-modulated microwave field, Electromagnetic Biol. Med., 1 (2003), 1-13
[2] Stankiewicz W., Dąbrowski M.P., Kubacki R., Szmigielski S., Immunotropowe oddziaływanie mikrofalowe wobec pobudzonych in vitro komórek odpornościowych izolowanych z krwi ludzkiej, rozdział w monografii Elektromagnetyzm w medycynie i biologii, Instytut Naukowo-Badawczy ZTUREK, Warszawa, 2004
[3] Wyszkowska J., Kubacki R., Sobiech J., Miniaturowa komora bezechowa do ekspozycji hodowli tkankowych, rozdział w monografii Elektromagnetyzm w medycynie i biologii, Instytut Naukowo-Badawczy ZTUREK, Warszawa, 2004
[4] Kubacki R., Sobiech J., Wardak K., The Comparison of Dielectric Properties of Young and Mature Animal Tissues in Microwaves, Przegląd Elektrotechniczny, 5 (2006), 43-44
[5] Durney C.H., Massoudi H., lskander M.F., Radiofrequency Radiation Dosimetry Handbook (Fourth Edition), Brooks Air Force Base, 2002
[6] Italian National Research Council, Institute for Applied Physics "Nello Carrara" – Florence, Calculation of the Dielectric Properties of Body Tissues in the frequency range 10 Hz – 100 GHz, dostępny: http://niremf.ifac.cnr.it/tissprop/
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPOK-0032-0038
Identyfikatory