Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPOK-0032-0026

Czasopismo

Przegląd Elektrotechniczny

Tytuł artykułu

Rozkład emisji pola elektrycznego i magnetycznego wokół reaktora plazmowego typu GlidArc

Autorzy Mazurek, P. 
Treść / Zawartość http://pe.org.pl/
Warianty tytułu
EN The emission of the electric and magnetic fields from the GlidArc plasma reactor
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Reaktory plazmowe, w tym reaktory z wyładowaniem łukowym ślizgającym się wzdłuż elektrod - GlidArc, są wykorzystywane do wytwarzania plazmy niskotemperaturowej. Powstające w nich wyładowania elektryczne są źródłem plazmy i źródłem emisji elektromagnetycznej. W artykule zaprezentowano wartości rozkładów pól E i B w zakresie bardzo niskich częstotliwości i ekstremalnie niskich częstotliwości. Wartości odniesiono do obowiązujących w kraju norm dotyczących ekspozycji na pola elektryczne i magnetyczne.
EN The plasma reactors ‘GlidArc’ are used to the production of non-thermal plasma. Reactors generate the electric discharges. They are the source of plasma and the source of the electromagnetic emission. The article presents values of measured E and B in the range of very low frequencies and extremely low frequencies. Values were compared with valid norms.
Słowa kluczowe
PL reaktor plazmowy   natężenia pól elektrycznych i magnetycznych   kompatybilność elektromagnetyczna  
EN plasma reactor   electric and magnetic field strength   electromagnetic compatibility  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przegląd Elektrotechniczny
Rocznik 2010
Tom R. 86, nr 12
Strony 95--98
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., rys.
Twórcy
autor Mazurek, P.
Bibliografia
[1] Diatczyk J., Stryczewska H.D., Komarzyniec G., Modeling of the temperature distribution in arc discharge plasma reactor, Journal of AOTs, vol. 9, No 2, 2006
[2] Dyrektywa unijna 2004/108/EC
[3] Gryz K., Karpowicz J.: Przewodnik po źródłach pola i promieniowania elektromagnetycznego w środowisku pracy i życia człowieka, http://www.bhp.nazwa.pl, (07-09-2010)
[4] Gryz K., Karpowicz J., Molenda M., Zradziński P.: Ocena ekspozycji na pola elektromagnetyczne wytwarzane przez zgrzewarki dielektryczne, Bezpieczeństwo Pracy, 3/2006, str. 26-30
[5] Janowski T., Stryczewska H.D.: Zasilacz reaktora plazmowego, Patent Nr 193498
[6] Komarzyniec G., Analiza pracy transformatora pięciokolumnowego w układzie zasilania łukowego reaktora plazmowego, Rozprawa doktorska, Politechnika Lubelska, 2008
[7] Mazurek P.A.: Oddziaływania elektromagnetyczne zabawek, Przegląd Elektrotechniczny, Nr 3/2010, str. 150-153
[8] Mazurek P.A.: Pomiary pól wysokiej częstotliwości w środowisku zurbanizowanym, Przegląd Elektrotechniczny, Nr 12/2009, str. 118-120
[9] Mazurek P.A.: Laboratorium podstaw kompatybilności elektromagnetycznej, ISBN 978-83-62596-02-7, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2010
[10] PN-T-06580:2002 Ochrona pracy w polach i promieniowaniu elektromagnetycznym w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz. Arkusz 01. Terminologia. Arkusz 03. Metody pomiaru i oceny pola na stanowisku pracy
[11] Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 30 X 2003r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów. Dz.U. Nr 192, poz. 1883
[12] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Część E: Pola i promieniowanie elektromagnetyczne 0 Hz - 300 GHz. Dz.U, nr 217, poz. 1833
[13] Stryczewska H.D., Janowski T., Komarzyniec G.: Gliding arc discharge in the triple-electrode system, Chemia plazmy 2002, VII Ogólnopolskie Sympozjum, 2002, s. 29
[14] Stryczewska H.D.: Technologie plazmowe w energetyce i inżynierii środowiska. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2009
[15] Wac-Włodarczyk A., Stryczewska H.D., Mazurek P.A., Komarzyniec G.: Analiza zaburzeń elektromagnetycznych emitowanych przez urządzenia plazmowe, XXVIII Międzynarodowa Konferencja IC-SPETO, Ustroń, 11–14.V.05, str. 183-186.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPOK-0032-0026
Identyfikatory