Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPOK-0032-0022

Czasopismo

Przegląd Elektrotechniczny

Tytuł artykułu

Modelowanie sprężystego podparcia protezy zębowej

Autorzy Kuchta, M.  Wnuk, M. 
Treść / Zawartość http://pe.org.pl/
Warianty tytułu
EN Modeling of resilient support of a dental prosthesis
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono implementację Metody Elementów Skończonych (MES), szeroko wykorzystywanej do wyznaczania rozkładu pól elektromagnetycznych, do analizy współpracy szkieletowej protezy zębowej podpartej tkanką miękką dziąsła. Dotychczasowe rozważania dotyczące modelowania szkieletowych protez zębowych, prezentowane między innymi w pracach [7], [8], [9], są obarczone zasadniczym błędem. Mianowicie analiza protezy zębowej jest przeprowadzona dla przypadku, w którym ruchome skrzydło jest zawieszone w powietrzu, a w rzeczywistych warunkach proteza jest położona na sprężystym podłożu tkanek miękkich podniebienia.
EN An implementation of the Finite Elements Method (MES) was presented in the research. This method is widely used for evaluating a propagation of electromagnetic fields, for the analysis of the cooperation of a frame denture supported by gum’s soft tissue. Previous contemplations concerning modeling frame dentures introduced inter alia in researches [7], [8], [9], are subject to fundamental errors. Namely the analysis of a denture was conducted for a case in which mobile wing was suspended in the air whereas in real terms the prosthesis is put on a resilient base of the soft palate tissues.
Słowa kluczowe
PL badania biomedyczne   metody numeryczne   pole elektromagnetyczne   sprężystość dziąsła  
EN biomedical investigations   numerical methods   electromagnetic fields   gums resilience  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przegląd Elektrotechniczny
Rocznik 2010
Tom R. 86, nr 12
Strony 79--82
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Kuchta, M.
autor Wnuk, M.
Bibliografia
[1] Lisowski A., Obliczanie konstrukcji na ciągłym podłożu sprężystym, PWN 1994
[2] Niezgodziński M., Niezgodziński T., Wytrzymałość materiałów, PWN, 2009
[3] Walczak J., Wytrzymałość materiałów oraz podstawy teorii sprężystości i plastyczności, PWN Warszawa, 1977
[4] Gorbunow – Posadow, M., I., Obliczanie konstrukcji na podłożu sprężystym, B i A, Warszawa, 1956
[5] Józefowicz W., Wyniki badań modułów sprężystości tkanek miękkich podłoża protetycznego, PROT. STOM., 1970, XX, 3
[6] Flinn, R.A., Trojan, P.K., Engineering materials and their application, Houghton Mifflin Company, Boston 1990
[7] Michalski W., Kuchta M., Fokow K., Chwaleba A., Tensometryczny pomiar naprężeń dużego łącznika przy przemieszczeniach skrzydła protezy szkieletowej górnej w warunkach doświadczalnych. Część II. Ocena rozkładu odkształceń oraz przesunięć liniowych dla symulacji numerycznej, Protetyka stomatologiczna nr 5, 2005, ss. 325 ÷ 335,
[8] Kuchta M.,Kwiatos K., Fokow K., Zestaw pomiarowy do badań diagnostycznych protez zębowych, Diagnostyka nr 3 (39)/2006, ss. 187 ÷ 193,
[9] Michalski W., Michniowski Z., Gryszkiewicz M., Kuchta M., Modelowanie i analiza statyczna skrzydłowej protezy zębowej o rozdzielonej kinematyce z wykorzystaniem metody elementów skończonych, Pomiary Automatyka Kontrola nr 5, 2006, ss. 161÷ 169,
[10] Mori S., Sato T., Hara T., Nakashima K.: Effect of continous pressure on histopathological changes in denturesupporting tissues. Journal of Oral Rehablitation 1997, 24, 37-46.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPOK-0032-0022
Identyfikatory