Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPOK-0032-0016

Czasopismo

Przegląd Elektrotechniczny

Tytuł artykułu

Efektywność oraz aspekty ekonomiczne w obliczeniach elektromagnetycznych i optymalizacyjnych układów elektrycznych

Autorzy Kasprzyk, L.  Tomczewski, A.  Bednarek, K. 
Treść / Zawartość http://pe.org.pl/
Warianty tytułu
EN Efficiency and economic aspects in electromagnetic and optimization calculations of electrical systems
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy zajęto się efektywnością procesów optymalizacyjnych, jak również obliczeń elektromagnetycznych dla wybranych układów elektrycznych. Szczególną uwagę skupiono na formułowaniu funkcji kryterialnej, wykorzystaniu w jej konstruowaniu aspektów ekonomicznych, prawidłowości doboru metod optymalizacyjnych oraz właściwym doborze metod obliczania parametrów elektrodynamicznych układów elektrycznych.
EN The paper deals with efficiency of optimization processes and electromagnetic calculations of selected electrical systems. Particular attention has been paid to formulating the criteria function, its use in constructing the economic aspects, proper choice of optimization methods and appropriate selection of the methods of calculating the electrodynamic parameters of the electrical systems.
Słowa kluczowe
PL efektywność obliczeń   elektromagnetyzm   pole świetlne  
EN efficiency of calculations   electromagnetism   light field  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przegląd Elektrotechniczny
Rocznik 2010
Tom R. 86, nr 12
Strony 57--60
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Kasprzyk, L.
autor Tomczewski, A.
autor Bednarek, K.
Bibliografia
[1] Bednarek K., Electrodynamic Calculations and Optimal Designing of Heavy-Current Lines, Przegląd Elektrotechniczny, 84 (2008), nr 12, 138-141
[2] Bednarek K., Jajczyk J., Effectiveness of optimization methods in heavy-current equipment designing, Electrical Review, 85(2009), No 12, 29-32
[3] Kasprzyk L., Bednarek K., Speeding up of electromagnetic and optimization calculations by the use of the parallel algorithms, Electrical Review, 85(2009), No 12, 65-68
[4] Bednarek K., Tomczewski A., Ekonomiczne aspekty optymalizacji układów technicznych, Konferencja Naukowo-Techniczna Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice, Poznań, kwiecień 2010, 85-86
[5] Bednarek K., Thermal Parameters of Heavy-current Lines in the Process of Formulation of Optimal Design of These Devices, WSEAS Transactions on Heat and Mass Transfer, Issue 1 (2009), vol. 4, 11-22
[6] Hewitt G.F., Shires G.L., Bott T.R., Process heat transfer, New York CRC Press, Boca Raton (1994)
[7] Kasprzyk L., Nawrowski R., Tomczewski A., Optimization of Complex Lighting Systems in Interiors with use of Genetic Algorithm and Elements of Paralleling of the Computation Process, Intelligent Computer Techniques in Applied Electromagnetics, Studies in Computational Intelligence, Springer-Verlang Berlin Heilderberg New York, 119 (2008), 122-129
[8] Nawrowski R., Tomczewski A, Optimization of Overall Costs in Designing Complex Lighting Systems, Acta Technica CSAV 53 (2008), 65–79
[9] Kasprz yk L., Analiza rozkładu strumienia świetlnego przy użyciu komputerów równoległych, Przegląd elektrotechniczny, 83 (2007), nr 12, 104-107
[10] Findeisen W., Szymanowski J., Wierzbicki A., Teoria i metody obliczeniowe optymalizacji, PWN, Warszawa (1977)
[11] Goldberg D.E., Genetic Algorithms in Search, Optimization and Machine Learning, Addison-Wesley Publishing Comp., Inc. Reading, Massachusetts (1989)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPOK-0032-0016
Identyfikatory