Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPOK-0032-0005

Czasopismo

Przegląd Elektrotechniczny

Tytuł artykułu

Wytwarzanie i pomiar impulsowego i modulowanego pola elektromagnetycznego

Autorzy Bieńkowski, P.  Zubrzak, B. 
Treść / Zawartość http://pe.org.pl/
Warianty tytułu
EN Generation and measurement of pulse and modulated electromagnetic fields
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł prezentuje zagadnienia związane z wytwarzaniem i pomiarami modulowanego wzorcowego pola elektromagnetycznego. Dokonano analizy układów do generacji takiego PEM i przedstawiono wstępne wyniki pomiarów reakcji typowych mierników PEM na pole modulowane w różny sposób, w tym pole impulsowe.
EN The paper presents specific problems related with generation and measurement of modulated standard electromagnetic fields. It contains the generation system analysis of this kind of EMF and also preliminary measurement results of typical meters response for EMF modulated in different ways, including pulse fields.
Słowa kluczowe
PL metrologia pola elektromagnetycznego   wzorcowe pole elektromagnetyczne   niepewność pomiaru  
EN electromagnetic fields metrology   EMF standard   measurement uncertainty  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przegląd Elektrotechniczny
Rocznik 2010
Tom R. 86, nr 12
Strony 17--20
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., rys.
Twórcy
autor Bieńkowski, P.
autor Zubrzak, B.
Bibliografia
[1] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Załącznik 2, Część E. Pola i promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu częstotliwości 0 Hz - 300 GHz. (Dz.U. 2002 nr 217 poz. 1833 z późniejszymi zmianami).
[2] PN-T-06580-3: 2002. Ochrona pracy w polach i promieniowaniu elektromagnetycznym w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz. Część 3. Metody pomiaru i oceny pola na stanowisku pracy.
[3] ICNIRP, Guidance on determining compliance of exposure to pulsed and complex non-sinusoidal waveforms below 100 kHz with ICNIRP guidelines, Health Physics, 2003, vol. 84, nr 3, 383-387.
[4] P. Bieńkowski: Kompaktowe wzorce pola elektromagnetycznego. Przegląd Elektrotechniczny. 2008 R. 84, nr 1, s. 65-67.
[5] P. Bieńkowski: Wzorcowanie aparatury pomiarowej uwagi techniczne na przykładzie mierników pola elektromagnetycznego. Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne. 2009, R. 82, nr 7, s. 270-273.
[6] P. Bieńkowski: Charakterystyki metrologiczne mierników natężenia pola elektromagnetycznego. Przegląd Elektrotechniczny. 2009, R. 85, nr 12, s. 33-36.
[7] R. Kubacki, J. Kieliszek, J. Sobiech, R. Puta: Metrologia pól elektromagnetycznych modulowanych impulsowo miernikami diodowymi, Medycyna Pracy, 2007;58(1), ss. 57-62.
[8] P. Bieńkowski, H. Trzaska: Non-stationary EMF surveying accuracy improvement, The Fifth Asia-Pacific Conference on Environmental Electromagnetics, CEEM '2009, Xi'an, China, 2009. s. 289-292.
[9] P. Bieńkowski, H. Trzaska: Sposób i urządzenie do wytwarzania wzorcowego pola elektromagnetycznego, Zgłoszenie patentowe P- 384833.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPOK-0032-0005
Identyfikatory