Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPOK-0031-0045

Czasopismo

Przegląd Elektrotechniczny

Tytuł artykułu

Pewne uwagi dotyczące modeli fizycznych linii długiej

Autorzy Bugajska, A.  Włodarczyk, M. 
Treść / Zawartość http://pe.org.pl/
Warianty tytułu
EN Abbreviated comments regarding long line physical models
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przystępując do budowy fizycznego modelu linii długiej trzeba odpowiedzieć sobie na następujące pytania: jakiego typu ma być czwórnik przedstawiający sekcję elementarną linii, czy ten czwórnik ma zawierać parametry jednostkowe na 1 km, czy przeliczone na inną jednostkę długości (np. 1 m , 10 km) – co przy ustalonej długości modelowanej linii przekłada się na ilość tych czwórników oraz w jakim paśmie częstotliwości wykonany model będzie z zadowalającą dokładnością odzwierciedlał przebiegi napięć i prądów w linii długiej. Niniejszy artykuł próbuje odpowiedzieć na powyższe pytania. Przedstawiono w nim zestawienie różnych typów czwórników i parametrów jednostkowych na podstawie dokładności odwzorowania przebiegów sygnałów w porównaniu do przebiegów w linii długiej. Zestawienia te wykonano dla różnych częstotliwości i obciążenia.
EN Attempting to build long line physical model one must answer following questions: What type of four terminal network representing elementary section should be used? Should this four terminal network include single unit parameters in 1 kilometer section or be recalculated in different units of length (for example 1 meter, 10 kilometers) – which, when there is a fixed length of long line model, will establish number of those four terminal networks and in which frequency band constructed model will, with adequate accuracy, represent oscillation of current and voltage in long line. Present article tries to answer above questions. In the article different types of four terminal networks and single units parameters were used based on accuracy of mapping of signal oscillation in comparison with oscillation in long line. This compilation was performed for different frequencies and loads.
Słowa kluczowe
PL linia długa   model fizyczny linii długiej   kaskada jednakowych czwórników  
EN long line   long line physical   cascade of equal four terminal networks  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przegląd Elektrotechniczny
Rocznik 2010
Tom R. 86, nr 6
Strony 228--231
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., rys.
Twórcy
autor Bugajska, A.
autor Włodarczyk, M.
Bibliografia
[1] Bolkowski S., Teoria obwodów elektrycznych, Warszawa, WNT 1995
[2] Gierczak E., Włodarczyk M., Podstawy elektrotechniki teoretycznej cz.II, Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2005
[3] Włodarczyk M., Substitution of the long line with a nondistorting line and a four-terminal network – possibility analysis, International Conference on Fundamentals of Elektrotechnics and Circuit Theory – IC-SPETO, Gliwice- Ustroń 2008
[4] Cholewicki T., Elektrotechnika teoretyczna, t.1, Warszawa, WNT 1973
[5] Osiowski J., Szabatin J., Podstawy teorii obwodów t. III, Warszawa WNT, 1995
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPOK-0031-0045
Identyfikatory