Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPOK-0027-0003

Czasopismo

Czysta Energia

Tytuł artykułu

Energetyka odnawialna i kogeneracja - ewolucja systemu wsparcia

Autorzy Muras, Z. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Niniejszy artykuł stanowi próbę jedynie skatalogowania podstawowych zmian ustawy Prawo energetyczne1 (uPe) w zakresie funkcjonujących systemów wsparcia zarówno źródeł odnawialnych, jak i kogeneracyjnych. Przyjmowane w ramach obecnej nowelizacji uPe zmiany mają na celu dalsze zwiększanie ilości inwestycji w tego rodzaju źródła z jednoczesnym dodatkowym wskazaniem obszarów zainteresowania państwa określonymi rodzajami technologii wytwarzania.
Słowa kluczowe
PL energetyka odnawialna   kogeneracja   biogaz  
Wydawca ABRYS Sp. z o.o.
Czasopismo Czysta Energia
Rocznik 2010
Tom Nr 1
Strony 12--14
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz.
Twórcy
autor Muras, Z.
  • Departament Przedsiębiorstw Energetycznych, Urząd Regulacji Energetyki
Bibliografia
1. Projekt Ustawy z 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Druk nr 724Z z uwzględnieniem poprawek Senatu RP z 17 grudnia 2009 r.
2. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Przyjęta uchwałą Rady Ministrów z 10 listopada 2009 r. nr 202/2009.
3. Dyrektywa 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania energii ze źródeł odnawianych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywę 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz.Urz. UE L 140/16 z 2009 r.).
4. Dyrektywa 2001/77/WE z 27 września 2001 r. w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych (Dz.Urz. UE L 283/33 z 2001 r.).
5. Dyrektywa 2004/8/WE z 11 lutego 2004 r. w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym energii oraz zmieniające Dyrektywę 92/42/EWG (Dz.Urz. UE L 52 z 2004 r.).
6. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 r. (DzU z 2007 r. nr 155, poz. 1095, z późn. zm.).
7. Ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych z 25 sierpnia 2006 r. (DzU z 2006 r. nr 169, poz. 1199, z późn. zm.).
8. Ustawa o giełdach towarowych z 26 października 2000 r. (DzU z 2005 r. nr 121, poz. 1019, z późn. zm.).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPOK-0027-0003
Identyfikatory