Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPOK-0018-0011

Czasopismo

Ochrona Środowiska

Tytuł artykułu

Separacja nanofiltracyjna bisfenolu A w warunkach nasycenia powierzchni membrany

Autorzy Dudziak, M.  Bodzek, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Separation of bisphenol A by nanofiltration under conditions of membrane surface saturatio
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W badaniach dokonano oceny skuteczności separacji nanofiltracyjnej bisfenolu A (ksenoestrogen, stanowiący środowiskowe zanieczyszczenie o znacznej aktywności biologicznej) w warunkach zmiennego stężenia i ciśnienia transmembranowego procesu. Badania zmierzały do określenia wpływu nasycenia powierzchni membrany na współczynnik retencji usuwanego mikrozanieczyszczenia. Wykazano, że towarzyszące nanofiltracji zjawisko adsorpcji bisfenolu A na membranie i w jej strukturach narastało w czasie procesu aż do momentu nasycenia powierzchni membrany. Po tym czasie nie zaobserwowano zmiany wartości badanego parametru, a współczynnik retencji usuwanego związku utrzymywał się na stałym poziomie. Stwierdzono, że zjawisko adsorpcji było zależne zarówno od stężenia usuwanego związku w wodzie, jak i ciśnienia transmembranowego procesu. Powoduje to, że podczas separacji mikrozanieczyszczeń organicznych występujących w wodach można spodziewać się zaburzeń skuteczności procesu oczyszczania. Podkreślono, że podczas regularnego czyszczenia membran powstają roztwory poregeneracyjne, charakteryzujące się znacznie większą ilością biologicznie aktywnych mikrozanieczyszczeń niż w wodzie surowej, co powoduje konieczność ich oczyszczania i skutecznego unieszkodliwienia.
EN The aim of the study was to assess the efficiency of separating bisphenol A (a xeno-estrogen classified as an environmental pollutant of a comparatively high biological activity) by nanofiltration, at varying concentration and transmembrane pressure in the course of the process. Consideration was also given to the effect of membrane surface saturation on the retention coefficient of the micropollutant being removed. It has been shown that bisphenol A underwent adsorption on the membrane and in the membrane structures (a phenomenon concomitant with nanofiltration) and that the extent of adsorption increased up to the moment of membrane surface saturation. Once the membrane surface was saturated, no changes were observed in the value of the parameter examined, and the retention coefficient of the pollutant being removed remained constant. The adsorption phenomenon was found to depend both on the concentration of the pollutant in the water and on the transmembrane pressure in the course of the process. It can therefore be expected that during separation of the organic micropollutants which are present in the water the efficiency of the treatment process will be disturbed. It has been emphasized that regular membrane cleaning produces postregeneration solutions where the quantity of biologically active micropollutants is higher than in raw water, and this necessitates their treatment and an efficient decontamination.
Słowa kluczowe
PL oczyszczanie wody   nanofiltracja   bisfenol A   nasycenie powierzchni membrany  
EN water treatment   nanofiltration   bisphenol A   membrane surface saturation  
Wydawca Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Oddział Dolnośląski
Czasopismo Ochrona Środowiska
Rocznik 2008
Tom Vol. 30, nr 2
Strony 17--21
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz.
Twórcy
autor Dudziak, M.
autor Bodzek, M.
Bibliografia
1. K. MAJEWSKA-NOWAK: Komputerowe projektowanie procesów membranowych na przykładzie odwróconej osmozy. Ochrona Środowiska, 2007, vol. 29, nr 2, ss. 21–26.
2. M. DUDZIAK, M. BODZEK: Wybrane czynniki uzależniające eliminację hormonów z wody w procesie nanofiltracji. INSTAL, 2007, nr 4, ss. 48–52.
3. M. DUDZIAK, K. LUKS-BETLEJ: Ocena obecności estrogenów – steroidowych hormonów płciowych – w wybranych wodach rzecznych w Polsce. Ochrona Środowiska, 2004, vol. 26, nr 1, ss. 21–24.
4. M. DUDZIAK, M. BODZEK: Możliwości wykorzystania nanofiltracji do usuwania estrogenów z roztworów wodnych. Ochrona Środowiska, 2005, vol. 27, nr 2, ss. 9–12.
5. M. BODZEK, K. KONIECZNY: Wykorzystanie procesów membranowych w uzdatnianiu wody. Oficyna Wydawnicza Projprzem-EKO, Bydgoszcz 2005.
6. Y. KISO: Factors affecting adsorption of organic solutes on cellulose in an aqueous solution system. Chromatographia, 2001, No. 22 (1), pp. 55–58.
7. C. BELLONA, J.E. DREWES, P. XU, G. AMY: Factors affecting the rejection of organic solutes during NF/RO treatment – a literature review. Water Research, 2004, No. 38, pp. 2795–2809.
8. L.D. NGHIEM, A.I. SCHÄFER: Critical risk points of nanofiltration and reverse osmosis processes in water recycling applications. Desalination, 2006, No. 187, pp. 303–312.
9. Y. YOON, P. WESTERHOFF, S.A. SNYDER, E.C. WERT, J. YOON: Removal of endocrine disrupting compounds and pharmaceuticals by nanofiltration and ultrafiltration membranes. Desalination, 2007, No. 202, pp. 16–23.
10. G. DUCOM, C. CABASSUD: Interest and limitations of nanofiltration for the removal of volatile organic compounds in drinking water productions. Desalination, 1999, No. 124, pp. 115–123.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPOK-0018-0011
Identyfikatory