Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPOH-0050-0005

Czasopismo

Przegląd Elektrotechniczny

Tytuł artykułu

Wielokryterialna analiza zaopatrzenia w energię obiektu komunalno-bytowego

Autorzy Bewszko, T. 
Treść / Zawartość http://pe.org.pl/
Warianty tytułu
EN Multicriteria analysis of energy supply options for municipal and residential buildings
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł przedstawia nową metodę rozwiązania problemu wyboru optymalnego sposobu zaopatrzenia w energię obiektu komunalno–bytowego. We wstępie sformułowano problem decyzyjny oraz omówiono dotychczasowe sposoby rozwiązania tego problemu decyzyjnego przy użyciu metod wielokryterialnego wspomagania decyzji. Następnie szczegółowo przedstawiono proponowaną nową metodę rozwiązania rozważanego problemu decyzyjnego.
EN The paper deals with new method of solving decision problem of selecting optimal energy supplying option for municipal and residential buildings. In the beginning formulation of the decision problem and literature review of applications of multicriteria approach to solving this problem were discussed. Then more details of the concept of new method of solving decision-making problem by using interactive multicriteria method of decision aid were presented.
Słowa kluczowe
PL gospodarka energetyczna   wielokryterialna interaktywna analiza modelu   systemy wspomagania decyzji  
EN energy management   interactive multicriteria model analysis   decision support systems  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przegląd Elektrotechniczny
Rocznik 2008
Tom R. 84, nr 7
Strony 22--28
Opis fizyczny Bibliogr. 29 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Bewszko, T.
  • Politechnika Rzeszowska, Zakład Energoelektroniki i Elektroenergetyki
Bibliografia
[1] Jank, R., Johnsson, J., Rath-Nagel, S., Energy Efficient Communities: Final Report. Germany, Forschungszentrum Juelich, Projekttraeger Biologie, Energie, Oekologie – BEO, Juelich (1994)
[2] Tripathy, S.C.; Satsangi, P.S.; Balasubramanian, R.; Malik, S.B., Artificial neural network application to energy system planning. International Journal of Engineering Intelligent Systems for Electrical Engineering and Communications, Volume 7, Issue 3, (1999), 121-126
[3] Malik, S.B.; Satsangi, P.S., Data extrapolation techniques for energy systems planning. Energy Conversion and Management, Volume 38, (1997), Issue 14, 1459-1474
[4] Wierzbicki A. P.: Optymalizacja i Wspomaganie Decyzji, PWN, Warszawa (2008 w druku)
[5] Bewszko T.: Zastosowanie wielokryterialnej analizy do rozwiązywania złożonych problemów decyzyjnych elektroenergetyki, Przegląd Elektrotechniczny, 83 (2007), 2-5
[6] Mezher, T., Chedid, R., Zahabi, W., Energy resource allocation using multi-objective goal programming: the case of Lebanon. Applied Energy, Volume 61, (1998), Issue 4, 175-192
[7] Chedid, R., Mezher, T., Jarrouche, C., A fuzzy programming approach to energy resource allocation. International Journal of Energy Research, Vol. 23, (1999), 303-317
[8] Ramanathan, R., Ganesh, L., S., A multiobjective programming approach to energy resource allocation problems. International Journal of Energy Research, Vol. 17, (1993), 105-119
[9] Ramanathan, R., Ganesh, L., S., Energy resource allocation incorporating qualitative and quantitative criteria: an integrated model using goal programming and AHP. Socio-Economic Planning Sciences, Volume 29, (1995), Issue 3, 197-218
[10] Jędrzejuk, H. I., Optymalizacja wielokryterialna wykorzystania źródeł ciepła w urządzeniach ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, Praca doktorska. (1995), IPPT PAN
[11] Jędrzejuk, H. I. Optymalizacja wykorzystania źródeł ciepła w urządzeniach do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, w: Marks, W., Owczarek, S., (red.), Optymalizacja wielokryterialna budynków energooszczędnych, Studia z zakresu inżynierii, Nr 46, PAN IPPT, Warszawa 1999, 155-170
[12] Jędrzejuk, H. I., Marks, W. Przykład optymalizacji budynku wielorodzinnego, w: Marks, W., Owczarek, S., (red.) Optymalizacja wielokryterialna budynków energooszczędnych, Studia z zakresu inżynierii, Nr 46, PAN IPPT, Warszawa 1999, 176-181
[13] Jędrzejuk, H. I., Owczarek, S., Przykład optymalizacji budynku jednorodzinnego, w: Marks, W., Owczarek, S., (red.) Optymalizacja wielokryterialna budynków energooszczędnych, Studia z zakresu inżynierii, Nr 46, PAN IPPT, Warszawa 1999, 171-175
[14] Jędrzejuk, H. I., Marks, W., Optimization of shape and functional structure of buildings as well as heat source utilization example, Building and Environment, Volume 37, (2002), Issue 12 , 1249-1253
[15] Jędrzejuk, H. I., Marks, W., Optimization of shape and functional structure of buildings as well as heat source utilization. Basic theory, Building and Environment, Volume 37, (2002), Issue 12 , 1379-1383
[16] Jędrzejuk, H. I., Marks, W. Optimization of shape and functional structure of buildings as well as heat source utilization. Partial problems solution, Building and Environment, Volume 37, (2002), Issue 11 , 1037-1043
[17] Sakawa, M. Fuzzy sets and Interactive Multiobjective Optimization, Plenum Press, (1993), New York
[18] Miettinen, K., Nonlinear Multiobjective Optimization, Kluwer Academic Publishers, 1999, Boston
[19] Weistroffer, H. R., Smith, C. H., Narula, S. C., Multiple Criteria Decision Support Software, w Multiple Criteria Decision Analysis - State of the Art, Volume 2, Kluwer Academic Publishers (2004), 989-1009.
[20] Fourer R., Gay D., Kernighan B.: AMPL: A Modeling Language for Mathematical Programming, The Scientific Press, San Francisco, CA, USA 1993
[21] Wierzbicki, A., Makowski, M., Wessels, J., eds, Model-Based Decision Support Methodology with Environmental Applications, Kluwer Academic Publishers (2000), Dordrecht
[22] Gutenbaum, J., Modelowanie matematyczne systemów, Omnitech, (1992), Warszawa
[23] Wierzbicki, A., Basic properties of scalarizing functionals for multiobjective optimization, Mathematische Operationsforschung und Statistik, s. Optimization 8, (1977), 55–60
[24] Lewandowski A., Wierzbicki A., eds., Aspiration Based Decision Support Systems: Theory, Software and Applications, Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, vol. 331, Springer Verlag, (1989), Berlin, New York
[25] Granat, J., Makowski, M.: ISAAP - Interactive Specification and Analysis of Aspiration-Based Preferences. Interim Report IR-98-052, International Institute for Applied Systems Analysis, Laxenburg, Austria 1998
[26] Makowski, M.: Methodology and a modular tool for multiple criteria analysis of LP models, Working Paper WP-94-102, International Institute for Applied Systems Analysis, Laxenburg, Austria 1994
[27] Bewszko T.: Wielokryterialna analiza zasilania w energię odbiorcy komunalno–bytowego. Rozprawa doktorska, Rzeszów 2005
[28] Andrews, C.J., Evaluating Risk Management Strategies in Resource Planning, IEEE Transaction on Power Systems, Vol. 10, No. 1, (1995), 420-426
[29] Krupski, R., Zarządzanie strategiczne, koncepcje – metody, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, (1998), Wrocław
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPOH-0050-0005
Identyfikatory