Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPOH-0006-0002

Czasopismo

Czysta Energia

Tytuł artykułu

Świadectwa pochodzenia - problemy

Autorzy Karski, L. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
Słowa kluczowe
PL świadectwa pochodzenia   energetyka odnawialna   przepisy prawne  
Wydawca ABRYS Sp. z o.o.
Czasopismo Czysta Energia
Rocznik 2006
Tom Nr 2
Strony 10--12
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz.
Twórcy
autor Karski, L.
  • Katedra Prawa i Zarządzania Środowiskiem, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Bibliografia
1. Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (DzU nr 54, poz. 348).
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 19 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii (DzU nr 261, poz. 2187).
3. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (DzU nr 30, poz. 168).
4. Błachnio-Parzych A.: Przepisy odsyłające systemowo (wybrane zagadnienia). „Państwo i Prawo” 1/2003.
5. Starościak J.: Prawne formy i metody działania administracji [w:] System prawa administracyjnego. T. 3 pod red. T. Rabskiej. Wrocław 1978.
6. Łaszczyca G., Matan A.: Doręczenie w postępowaniu administracyjnym ogólnym i podatkowym. Kraków 1998.
7. Chorąży K., Kmiecik Z.: Wydawanie zaświadczeń – kwestie nierozstrzygnięte w literaturze. „Samorząd Terytorialny” 6/2000.
8. Łaszczyca G., Marzysz C., Matan A.: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. T. II. Zakamycze 2005.
9. Wyrok NSA z 21 października 1983 r. I S.A. 794/83 ONSA 1983, nr 2 poz. 92 i Wyrok NSA z 28 czerwca 1983 r. I S.A. 268 /83, ONSA 1983, nr 1 poz. 47.
10. Chróścielewski W.: Nowelizacja art. 126 k.p.a. a nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego. „Państwo i Prawo” 2/1996.
11. Chróścielewski W., Tarno J.P.: Postępowanie administracyjne. Zagadnienia podstawowe. Warszawa 2002.
12. Janowicz Z.: Kodeks postępowania administracyjnego – komentarz. Warszawa 1966.
13. Adamiak B., Borkowski J.: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa 2004.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPOH-0006-0002
Identyfikatory