Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPOH-0004-0013

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Informatyka / Politechnika Opolska

Tytuł artykułu

Porównanie efektywności zadań komunikacyjnych realizowanych w klastrze obliczeniowym przy wykorzystaniu bibliotek MPI - MPICH i LAM

Autorzy Pokuta, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Comparison of efficiency of communication tasks realized in a computational cluster using MPI libraries - MPICH and LAM
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł opisuje wyniki badań wykonanych na klastrze firmy INTEL porównujących oprogramowania klastrowe do obliczeń równoległych. Opisywane są więc możliwości transmisyjne pomiędzy węzłami tzn.: zależność czasu przesyłania danych w klastrze od liczby procesów uruchamianych na węzłach, liczby jednocześnie wykonywanych transmisji i kierunku przesyłania danych. Badana jest też wydajność obliczeń uruchamianych na jednym węźle w zależności od liczby procesów uruchamianych na tym węźle. Badania wykonywane są za pomocą programu ttcp analizującego przepustowość sieci oraz oprogramowania MPI (MPICH i LAM). Analizowana jest możliwość stworzenia funkcji rozgłaszającej (broadcast) o krótszym czasie wykonania niż dostarczony w oprogramowaniu MPICH i LAM.
EN The paper describes results of research executed in INTEL cluster. The main goal was a comparison of cluster software used to parallel computing. Transmission capabilities among nodes are described, such as a dependence of data transmission time on a number of processes run at the nodes, a number of simultaneous transmissions and a direction of data trasmission. Furthermore, an efficiency of computations executed at one node depending on a number of processes run at that node is examined. The research were done using MPI software (MPICH and LAM) and also a ttcp program which analyses a network bandwidth. A possibility of creating a broadcast function with an execution time shorter than that supported by the MPICH and LAM software is analysed.
Słowa kluczowe
EN communication tasks   computational cluster   cluster software   parallel computing   MPI   MPICH   LAM  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Informatyka / Politechnika Opolska
Rocznik 2005
Tom Vol. 302, z. 2
Strony 193--203
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., schem., wykr.
Twórcy
autor Pokuta, W.
  • Politechnika Opolska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPOH-0004-0013
Identyfikatory