Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPOH-0004-0002

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Informatyka / Politechnika Opolska

Tytuł artykułu

Zwalczanie piractwa komputerowego w Polsce

Autorzy Czerwiński, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Fight against computer piracy in Poland
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Zjawisko piractwa komputerowego w Polsce przynosi wymierne i znaczące straty, nie tylko twórcom i producentom, ale także gospodarce. Chociaż całkowite wyeliminowanie piractwa nie jest możliwe, to istnieje wiele sposobów, które pozwalają na jego skuteczne ograniczanie. W pracy przedstawiono skalę piractwa w Polsce na tle innych krajów oraz najistotniejsze metody walki z piractwem i stosowane w tym zakresie instrumenty. Są to przede wszystkim instrumenty prawne chroniące prawa autorskie właścicieli oprogramowania komputerowego oraz środki oddziaływania na świadomość społeczną, których zadaniem jest wyjaśniać szkodliwość piractwa i przekonywać do odpowiednich zachowań. Zaprezentowano też wyniki symulacji wpływu piractwa na gospodarkę. Ukazują one, że zmniejszenie skali piractwa komputerowego w Polsce może przynieść nowe miejsca pracy w firmach informatycznych, dodatkowe wpływy budżetowe z tytułu odprowadzonych przez wszystkie te firmy podatków, dodatkowy wzrost produktu krajowego brutto oraz zwiększenie produktywności w innych gałęziach gospodarki.
EN The phenomenon of computer piracy in Poland brings measurable and significant losses touching not only authors and producers, but also Polish economy. Although a total elimination of computer piracy is not possible, there are lots of methods, which allow us to restrict it efficiently. The paper shows the range of computer piracy in Poland against the background of other countries as well as the most important methods of struggle against it and tools used for that. These are first and foremost legal tools protecting copyrights of software owners and means of affecting society's consciousness. Their task is to explain harmfulness of computer piracy and to convince people to particular plan of action. In the paper simulation results of influence of computer piracy on economy are also presented. They portray that the decreasing range of computer piracy in Poland could bring new workplaces in information technology business, additional budget incomes due to taxes supplied by them, additional increase of Gross National Product and as a matter of the fact growth of productivity in other economical branches.
Słowa kluczowe
PL piractwo komputerowe   zwalczanie piractwa komputerowego   prawa autorskie   gospodarka  
EN computer piracy   fight against computer piracy   copyrights   economy  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Informatyka / Politechnika Opolska
Rocznik 2005
Tom Vol. 302, z. 2
Strony 15--29
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Czerwiński, A.
  • Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Katedra Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechnika Opolska
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPOH-0004-0002
Identyfikatory