Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPOG-0054-0001

Czasopismo

Przegląd Elektrotechniczny

Tytuł artykułu

Analiza awarii izolatorów średniego napięcia w sieci energetyki zawodowej

Autorzy Chojnacki, A. 
Treść / Zawartość http://pe.org.pl/
Warianty tytułu
EN Analysis of failure of MV insulators in professional power engineering
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W referacie przedstawiono analizę zawodności izolatorów średniego napięcia, wykonaną na podstawie danych uzyskanych z energetyki zawodowej. Przedstawiono statystyki awaryjności izolatorów z 10 lat pracy sieci, zarówno w ujęciu ilościowym, jak i czasowym. Dokonano analizy czasu trwania odnowy, czasu trwania wyłączeń awaryjnych, czasu trwania przerw w zasilaniu odbiorców energii oraz wartości energii elektrycznej niedostarczonej do odbiorców w wyniku awarii. Podjęto próbę identyfikacji modelu probabilistycznego, a także obliczenia niezawodnościowych wskaźników eksploatacyjnych izolatorów. Przeprowadzono również analizę przyczyn awarii oraz sezonowej zmienności częstości uszkodzeń. Wyznaczenia parametrów oraz weryfikacji parametrycznej i nieparametrycznej dokonano przy pomocy pakietu Statistica.
EN The paper shows an analysis of mortality of medium voltage insulators, carried out on the basis of data obtained from professional power engineering. It presents insulator mortality statistics in the period of 10 years of operation of a network, both in terms of quantities and time. It provides an analysis of recovery periods, emergency stop periods, power supply down time as well as the value of electric power not supplied to clients due to failure. It attempts to identify a probability model as well as to calculate reliability indicators of operation of insulators. There was also carried out an analysis of causes of failures and a seasonal variability of failure frequency. Reliability parameters and parametric and non-parametric verification have been carried out by means of Statistica package.
Słowa kluczowe
PL izolatory elektroenergetyczne   stacje elektroenergetyczne   awarie izolatorów   energetyka zawodowa  
EN insulators   transformer stations   power engineering  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przegląd Elektrotechniczny
Rocznik 2008
Tom R. 84, nr 7
Strony 138--141
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Chojnacki, A.
  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Katedra Podstaw Energetyki, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 23-314 Kielce, a.chojnacki@tu.kielce.pl
Bibliografia
[1] Chojnacki A.Ł.: Analiza niezawodności stacji transformatorowo-rozdzielczych SN w warunkach eksploatacji. Archiwum Energetyki, tom XXXVII (2/2006), s. 147-168.
[2] Markiewicz H., Wołkowiński K.: Urządzenia elektroenergetyczne. WNT, Warszawa, 1985.
[3] Marzecki J.: Terenowe sieci elektroenergetyczne. Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom, 2007.
[4] Paska J.: Niezawodność systemów elektroenergetycznych. Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2005.
[5] Roo H.: Urządzenia elektryczne. Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1972.
[6] Sozański J.: Niezawodność zasilania energią elektryczną. WNT, Warszawa, 1982.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPOG-0054-0001
Identyfikatory