Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPOD-0014-0001

Czasopismo

Przegląd Elektrotechniczny

Tytuł artykułu

Wybrane problemy rozwoju sieci rozdzielczych

Autorzy Kulczycki, J. 
Treść / Zawartość http://pe.org.pl/
Warianty tytułu
EN Selected problems of electrical power distribution networks development
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Zasady projektowania rozwoju sieci rozdzielczych wydane w 1986 roku są nieaktualne, ponieważ zmieniły się wymagania prawne, organizacyjne, ekonomiczne i techniczne stawiane tym sieciom. W artykule podano listę tych zmian oraz przedstawiono wybrane problemy do rozwiązania.
EN The rules of electrical power distribution networks development programming released in 1986 are far out of date because of numerous changes in law, organization, economy and technology. A draft of these changes has been shown in the paper. Selected problems of development of power distribution network to be solved are presented too.
Słowa kluczowe
PL elektroenergetyczne sieci rozdzielcze   projektowanie sieci energetycznych  
EN power distribution networks   designing power distribution   distribution network development  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przegląd Elektrotechniczny
Rocznik 2008
Tom R. 84, nr 9
Strony 84--87
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor Kulczycki, J.
Bibliografia
[1] Wytyczne programowania rozwoju sieci rozdzielczych (sieci 110 kV, śn i nn), Instytut Energetyki, Zakład Sieci Rozdzielczych, Warszawa-Katowice 1986
[2] Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne. (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z późniejszymi zmianami)
[3] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623)
[4] Laudyn D., Rachunek ekonomiczny w elektroenergetyce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1999
[5] Marzecki J., Rozdzielcze sieci elektroenergetyczne. Zagadnienia wybrane, Wydawnictwo naukowe PWN Warszawa 2001
[6] Paska J.: Ekonomika w elektroenergetyce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007.
[7] Kot A., Ewolucyjna optymalizacja regulacji napięcia w rozległej sieci średniego napięcia, Przegląd Elektrotechniczny 82 (2006), nr 9, 66-68
[8] Kot A., Walat W., Regulacja napięcia w rozległej sieci rozdzielczej współpracującej z lokalnym źródłem mocy, Referat zgłoszony na Konferencję Prognozowanie w Elektroenergetyce PE 2008
[9] Szpyra W. L., Estymacja poziomów napięć oraz strat mocy w sieci rozdzielczej z rozproszonymi źródłami energii przy wykorzystaniu sztucznych sieci neuronowych, Przegląd Elektrotechniczny 82 (2006), nr 9, 66-68
[10] Kulczycki J., Optymalne rozmieszczenie zdalnie sterowanych łączników w sieci rozdzielczej średniego napięcia, Materiały Konferencji naukowo-technicznej Optymalizacja w elektroenergetyce, OPE’01, Jachranka 4-5 października. 2001r., 145-150
[11] Kulczycki J., Optymalna lokalizacja łączników zdalnie sterowanych w rozległych sieciach średniego napięcia.; Materiały Konferencji naukowo-technicznej Optymalizacja w elektroenergetyce; OPE’03, Jachranka 9-10 października 2003r., 71 -78
[12] Bąchorek W., Układy zasilania rezerwowego miejskich sieci rozdzielczych średniego napięcia, Przegląd Elektrotechniczny, 82 (2006), nr 9,114-116
[13] Bąchorek W., Projektowanie dwu-napięciowych układów zasilania stacji transformatorowych 110 kV/SN, Rozprawa doktorska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 2007
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPOD-0014-0001
Identyfikatory