Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPOD-0007-0035

Czasopismo

Wiadomości Elektrotechniczne

Tytuł artykułu

Bezpieczeństwo w sieciach elektroenergetycznych

Autorzy Iwaszkiewicz, J.  Witkowski, S.  Pierz, I.  Rawiński, T.  Sedler, B. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Omówiono główne założenia działań rozwojowych dla firm energetycznych, szczególnie w zakresie rozwoju infrastruktury, z uwzględnieniem bezpieczeństwa dostaw i jakości energii elektrycznej w warunkach przynależności Polski do Unii Europejskiej.
EN The paper discusses principal assumptions for development of power engineering, especially in the field of infrastructure, giving consideration to supply safety and electric energy quality under conditions of EU affiliation.
Słowa kluczowe
PL strategia bezpieczeństwa energetycznego   uwarunkowania prawne  
EN electric power system   strategy of power safety   legal conditions  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Wiadomości Elektrotechniczne
Rocznik 2007
Tom R. 75, nr 9
Strony 3--5
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz.
Twórcy
autor Iwaszkiewicz, J.
autor Witkowski, S.
autor Pierz, I.
autor Rawiński, T.
autor Sedler, B.
  • Instytut Elektrotechniki Oddział w Gdańsku
Bibliografia
[1] Duda M.: Liberyzacja rynku a bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej. Biuletyn URE 2004 nr 1
[2] Machowski J.: Elastyczne systemy przesyłowe – FACTS . Przegląd Elektrotechniczny 2002 nr 7
[3] Markiewicz H., Klajn A.: Jakość energii w instalacjach elektrycznych. Konferencja „Jakość energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych w Polsce”, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Poznań 2000
[4] Patel M.: Wind and Solar Power Systems. CRC Press LLC , New York 1999
[5] PN-IEC 60038:1999 Napięcie znormalizowane IEC
[6] Polish Standard PN -EN 50160: Voltage harmonics of electricity supplied by public distribution system, 1998
[7] Procedura ramowa autoryzacji i notyfikacji jednostek wprowadzających ocenę zgodności na podstawie niektórych wspólnotowych dyrektyw nowego podejścia. Warszawa 2004
[8] Rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 25 września 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączania podmiotów do sieci elektroenergetycznej, obrotu energią elektryczną, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców. Dz.U. 2000 nr 85, poz. 957
[9] Sharaf A.M., El-Moursi M.S.: Stability and Power Quality Enhancement Using a Coordinated Capacitive Compensation and Tuned Arm Filter. IEEE 2003
[10] Węgliński J.: Obowiązki i uprawnienia operatora systemu rozdzielczego w świetle obowiązujących postanowień Prawa energetycznego. Energetyka, listopad 2000
[11] Wiczyński G.: Zmienność napięcia w obwodach ŚN. APE 2003, Jurata 2003
[12] Energy infrastructures: increasing security of supply in the Union. European Commission Directorate General for Energy and Transport, December 2003
[13] Measures to secure electricity supply. Note of DG Energy and Transport on Directives 2003/54/EC and 2003/55/EC on the Internal Market in Electricity and Natural Gas. 16/01.2004
[14] Practical Measures for Distribution Resulting from the Operating to Competition. Note of DG Energy and Transport on Directives 2003/54/EC and 2003/55/EC on the Internal Market in Electricity and Natural Gas. 16/01.2004.
[15] http://europa.eu.int/comm/energy/gas/whatsnew/index_en.htm
[16] http://europa.eu.int/comm/energy/electricity/legislation/amending_legislation_ en.htm
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPOD-0007-0035
Identyfikatory