Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPOC-0060-0048

Czasopismo

Przegląd Elektrotechniczny

Tytuł artykułu

Składowe mocy elektrycznej opraw z lampami fluorescencyjnymi w świetle przepisów UE

Autorzy Borowik, L.  Kurkowski, M. 
Treść / Zawartość http://pe.org.pl/
Warianty tytułu
EN Electrical power components luminaires with fluorescent lamps according to UE regulations
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł przedstawia analizę zapisów dyrektyw i rozporządzeń komisji europejskiej dotyczących opraw oświetleniowych z lampami fluorescencyjnymi. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów określono rozkład składowych mocy urządzeń oświetleniowych stosowanych w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Zaproponowano rozszerzenie stosowania pomiarów składowych energii elektrycznej na wszystkich odbiorców.
EN Article presents the analysis of notations of directives and decrees European committee relating lighting bindings of fluorescent lamps. On the basis of measurements defined expansion of power components of energy lighting devices used in habitable buildings and usefulness public. Expansion of applying measurements of electric energy components was proposed on all consumers.
Słowa kluczowe
PL jakość zasilania   przepisy Unii Europejskiej   lampy fluorescencyjne  
EN quality of power supply   European Union regulations   fluorescent lamps   expansion of power components  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przegląd Elektrotechniczny
Rocznik 2012
Tom R. 88, nr 4a
Strony 209--211
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor Borowik, L.
autor Kurkowski, M.
  • Politechnika Częstochowska, Zakład Metrologii i Diagnostyki, al. Armii Krajowej 17, 42-200 Częstochowa, marekk@el.pcz.czest.pl
Bibliografia
[1] Dyrektywa 2005/32/WE z dnia 6 lipca 2005r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię
[2] Rozporządzenie komisji (WE) nr 244/2009 z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla bezkierunkowych lamp do użytku domowego
[3] Rozporządzenie komisji (WE) nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla lamp fluorescencyjnych bez wbudowanego statecznika, dla lamp wyładowczych dużej intensywności, a także dla stateczników i opraw oświetleniowych służących do zasilania takich lamp
[4] PN - EN 61000–3-2:2007 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-2: Poziomy dopuszczalne -- Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika < lub = 16 A)
[5] Żagan W., Podstawy techniki świetlnej, OWPW, Warszawa 2005.
[6] Wiśniewski A., Elektryczne źródła światła, OWPW, Warszawa 2010.
[7] Borowik L., Kurkowski M., Analiza parametrów elektrycznych świetlówek kompaktowych, Przegląd Elektrotechniczny, 87 (2011), nr.2, 94-96
[8] Kasprzak A., Orlikowski M., Brodecki D., O pewnych aspektach EMC dotyczących powszechnego wprowadzenia świetlówek energooszczędnych, Przegląd Elektrotechniczny, 83 (2007), nr.9, 104-105
[9] Malko J., Smartgrid jako instrument polityki gospodarczej, Rynek Energii 2(93)/2011, s. 146-150.
[10] Grzonkowski J., Metody i uwarunkowania oszczędności energii na cele oświetleniowe w Polsce, http://www.kape.gov.pl/PL/Wydarzenia/imprezy/20070620_200 70620_a/prezentacje/9_JGrzonkowski_Metody_i_uwarunkowa nia_oszczednosci.pdf
[11] Wpływ elektronicznego sprzętu oświetleniowego na jakość zasilania sieciowego, http://pollighting.pl/stanowisko-elc-dotwplywu- elektr-sprzetu-osw-na-jakosc-zasilania
[12] Układy scalone do korekcji współczynnika mocy lamp ze świetlówkami i diodami LED, http://elektronikab2b.pl/technika/10446-ukady-scalone-dokorekcji- wspoczynnika-mocy-lamp-ze-wietlowkami-i-diodamiled
[13] Przewodnik CELMA streszczenie wymogów zawartych w Rozporządzeniu Komisji Europejskiej nr 245/2009 odnośnie wymogów ekoprojektu produktów oświetleniowych stosowanych w sektorze instytucjonalnym www.pollighting.pl
[14] Wajer J., Smart metering implementation wybrane kwestie regulacyjne materiały firmy Ernst&Young www.ey.com
[15] www.pozyton.com.pl
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPOC-0060-0048
Identyfikatory