Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPOC-0060-0034

Czasopismo

Przegląd Elektrotechniczny

Tytuł artykułu

The use of variety of measures in voltage fluctuation analysis

Autorzy Wilczyński, G. 
Treść / Zawartość http://pe.org.pl/
Warianty tytułu
PL Wykorzystanie różnych miar w ocenie zmienności napięcia
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The paper presents four measures of voltage variability in a power grid: a short-term flicker Pst indicator, voltage fluctuation U with f indices, maximum Umax, and minimum Umin rms voltage values as well as δV10 index. The major features of these measures have been listed. Dependences of these measures values on voltage variability have been shown on diagrams. An exemplary voltage variability assessment has been conducted basing on the measurement results recorded in a low voltage circuit. In the example, using the Umax and Umin values, it has been stated that the recorded changes of voltage, its rises and falls, can be causing interference in the work of receivers. Moreover, large values of (Umax - Umin) differences may be a reason of large voltage variability occurrence. The analysis of Pst = f (t) time plot confirmed the occurrence of obnoxious voltage fluctuation in one phase. It has led to the final statement that the voltage quality failed to meet legal and standard requirements. Moreover, the values of voltage fluctuation indices δU and f have been determined, which made it possible to estimate the properties of the voltage variability source.
PL W pracy przedstawiono cztery miary zmienności napięcia w sieci elektroenergetycznej: wskaźnik krótkookresowego migotania światła Pst, wskaźniki wahań napięcia δU i f, wartości maksymalne Umax i minimalne Umin napięcia oraz wskaźnik δV10. Wymieniono podstawowe cechy tych miar. Graficznie zobrazowano zaleźności wartości tych miar od zmienności napięcia. Na podstawie wyników pomiarów zarejestrowanych w obwodzie nn przeprowadzono przykładową ocenę zmienności napięcia. Wykorzystując wartości Umax i Umin uznano, że zarejestrowane zmiany napięcia, wzrosty i zaniżenia, mogą być przyczyną zakłóceń w pracy odbiorników. Ponadto duże wartości różnic (Umax - Umax) zwróciły uwagę na możliwość wystąpienia dużej zmienności napięcia. Analizując przebieg czasowy Pst = f (t) wykryto wystąpienie uciążliwych wahań napięcia w jednej fazie. Na tej podstawie stwierdzono niezachowanie jakości energii elektrycznej w ujęciu prawnym i normatywnym. Określono wartości wskaźników wahań napięcia: amplitudy δU i częstości f. Uzyskano w ten sposób informacje o parametrach źródła zmienności napięcia.
Słowa kluczowe
PL jakość napięcia   zmienność napięcia   wskaźniki wahań napięcia   wskaźnik Pst   wskaźnik delta V10   wskaźnik δV10  
EN power quality   voltage variation   voltage fluctuation indices   Pst indicator   delta V10 indicator   δV10 indicator  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przegląd Elektrotechniczny
Rocznik 2012
Tom R. 88, nr 4a
Strony 132--140
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor Wilczyński, G.
  • Institute of Electrical Engineering and Electronics, Poznań University of Technology ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań, gwicz@et.put.poznan
Bibliografia
[1] Z. Kowalski: Jakość energii elektrycznej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2007 (in Polish).
[2] A.M. Dán: Identification of Flicker Sources, in Proc. of the VIII ICHQP, pp. 1179-1181, Oct. 1998.
[3] D. Stade et al.: Simultaneous Measurements for Analysing The Flicker Dissipation in Meshed HV Power Systems, in Proc. of the VIII ICHQP, pp. 1173-1178, Oct. 1998.
[4] S. Perera et al.: Synchronized Flicker Measurement for Flicker Transfer Evaluation in Power Systems, IEEE Transactions on Power Delivery, 21(3), pp. 1477-1482, 2006.
[5] B.N. Ramos et al.: Study of Flicker Generation and Transmission in Interconnected Electric Grids, in Proc. of the X ICHQP, pp. 66-70, Oct. 2002.
[6] G. Wiczyński: Study on Measures of Voltage Fluctuation in Electrical Networks, Wydawnictwo Politechniki Pozna´nskiej, 2010 (in Polish).
[7] IEC 61000-4-15: IEC Flickermeter - Functional and design specifications, 2003.
[8] EN 50160: Voltage characteristics of electricity supplied by public distribution networks, 2007.
[9] G. Wiczyński: Simple Model of Flickermeter Signal Chain for Deformed Modulating Signals, IEEE Transactions on Power Delivery, 23(4), pp. 1743-1748, Oct. 2008.
[10] J.J. Gutierrez et al.: Linearity of the IEC Flickermeter Regarding Amplitude Variations of Rectangular Fluctuations, IEEE Transactions on Power Delivery, 22(1), pp. 729-731, 2007.
[11] G. Wiczyński: A Model of the Flickermeter for Frequency Modulation of the Input Voltage, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 58(7), pp. 2139-2144, Jul. 2009.
[12] G. Wiczyński: Analysis of Voltage Fluctuations in Power Networks, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 57(11), pp. 2655-2664, Nov. 2008.
[13] IEEE Std. 519-1992: IEEE Recommended Practices and Requirements for Harmonic Control in Electrical Power Systems, 1992.
[14] IEEE Std. 141-1993: IEEE Recommended Practice for Electric Power Distribution for Industrial Plants, 1993.
[15] M. Aoki: Standard Method For Measurement of Voltage Fluctuations, Proc. of 9th Int. Congress UIE, pp. 3-12, 1980.
[16] Y.-Y. Hong, L.-H. Lee: Stochastic Voltage-Flicker Power Flow, IEEE Transactions on Power Delivery, 15(1), pp. 407-411, 2000.
[17] IEC 61000-4-30: Power Quality Measurement Standard, 2008.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPOC-0060-0034
Identyfikatory