Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPOC-0055-0049

Czasopismo

Przegląd Elektrotechniczny

Tytuł artykułu

Polowa analiza wpływu konfiguracji uzwojeń na straty mocy w transformatorze impulsowym

Autorzy Łyskawiński, W. 
Treść / Zawartość http://pe.org.pl/
Warianty tytułu
EN Field analysis of windings configuration influence on power losses in pulse transformer
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono typowe konfiguracje uzwojeń transformatorów impulsowych. Do analizy konfiguracji uzwojeń zaproponowano polowo-obwodowy model sprzężonych zjawisk elektromagnetycznych i cieplnych. Opisano algorytm rozwiązywania równań modelu metodą elementów skończonych (MES). Na podstawie zaprezentowanego algorytmu opracowano program do badania wpływu konfiguracji uzwojeń na straty mocy w transformatorze. Przedstawiono wybrane wyniki badań.
EN In the paper the typical windings configuration of pulse transformers are presented. For analysis of windings configuration the field-circuit model of coupled electromagnetic and thermal phenomena is proposed. In order to solve these equations the finite element method (FEM) is used. Elaborated on this basis software is used for determining the influence of windings configuration on power losses in pulse transformer. Selected results of investigations are shown.
Słowa kluczowe
PL transformator impulsowy   zjawiska sprzężone   metoda elementów skończonych   konfiguracja uzwojeń  
EN pulse transformer   coupled phenomena   finite element method   windings configuration  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przegląd Elektrotechniczny
Rocznik 2010
Tom R. 86, nr 4
Strony 201--204
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor Łyskawiński, W.
Bibliografia
[1] Cheng K. W. E . , Kwok K. F . , Ho S. L ., Ho Y. L . , Calculation of winding losses using matrix modeling of high frequency transformer, COMPEL, 21 (2002), n.4, 573-580
[2] Rumatowski K., Straty mocy w uzwojeniach transformatorów zasilaczy impulsowych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań (2002)
[3] Sullivan C. R., Computationally efficient winding loss calculation with multiple windings, arbitrary waveforms, and two-dimensional or three-dimensional field geometry, IEEE Trans. on Power Electronics, 16 (2001), n.11, 142-150
[4] Łyskawiński W., Szeląg W., Finite element analysis of transient in pulse transformer, Book of Digests ICEM, (2004), n.3, 877
[5] Kolano R. , Kolano-Burian A. , Magnetycznie miękkie materiały amorficzne i nanokrystaliczne – nowa generacja materiałów dla elektroniki, Przegląd Elektrotechniczny, 78 (2002), n.11, 241-248
[6] Sippola M., Sepponen R. E., Accurate prediction of high-frequency power-transformer losses and temperature rise, IEEE Trans. on Power Electronics, 17 (2002), n.5, 835-847
[7] Borkowski A., Zasilanie urządzeń elektronicznych, WKiŁ, Warszawa (1990)
[8] Łyskawiński W. , Symulacja nieustalonego pola temperaturowego w transformatorze impulsowym, Przegląd Elektrotechniczny, 84 (2008), n.12, 71-74.
[8] Łyskawiński W. , Field approach to power loss analysis of pulse transformer, Archives of Electrical Engineering, LVI (2007), n.2, 103-114
[10] Demenko A. , Symulacja dynamicznych stanów pracy maszyn elektrycznych w ujęciu polowym, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań (1997)
[11] Nowak L. , Modele polowe przetworników elektromechanicznych w stanach nieustalonych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań (1999)
[12] Siemens Matsushita Components, Ferrite core, EPCOS, data book (1999)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPOC-0055-0049
Identyfikatory