Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPOC-0024-0018

Czasopismo

Przegląd Elektrotechniczny

Tytuł artykułu

Badania procesów starzeniowych w krystobalitowej porcelanie izolatorów długopniowych

Autorzy Ranachowski, P.  Rejmund, F.  Bertrand, J. 
Treść / Zawartość http://pe.org.pl/
Warianty tytułu
EN Investigation of aging processes in cristobalite porcelain of long rod insulators
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawione zostały ultradźwiękowe, mechaniczne i strukturalne badania tworzywa krystobalitowego izolatorów długopniowych linii 110 i 220 kV, produkcji wschodnioniemieckiej z lat 1960-tych i 1970-tych. Takie izolatory od lat wykazują wysokie współczynniki awaryjności. Do tej pory sądzono, że było to związane z podatnością tworzywa krystobalitowego na procesy degradacji starzeniowej. Kompleksowe badania nie potwierdziły tego poglądu. Przyczyn licznych awarii upatrywać należy w występujących często wadach technologicznych tworzywa izolatorów.
EN This work presents ultrasonic, mechanical and microscopic investigation of cristobalite material of long rod insulators exploited on 110 and 220 kV power lines. These elements were produced in East Germany in 1960s and 1970s. Insulators of this kind demonstrate high operational failure frequency. Up to now cristobalite material was considered to be susceptible to aging degradation processes. Investigations carried out by the authors did not prove this opinion. Technological defects frequently occurring in the insulator material should be considered as the crucial reason of numerous failures.
Słowa kluczowe
PL izolatory długopniowe   porcelana elektrotechniczna   degradacja starzeniowa porcelany  
EN long rod insulators   electrotechnical porcelain   aging degradation of porcelain  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przegląd Elektrotechniczny
Rocznik 2007
Tom R. 83, nr 6
Strony 95--98
Opis fizyczny Bibliogr. 20 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Ranachowski, P.
autor Rejmund, F.
autor Bertrand, J.
Bibliografia
[1] Pohl Z., Izolatory elektroenergetyczne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1995
[2] Czaplak W., Analiza uszkadzalności izolatorów długopniowych i możliwości ich użytkowania w sieciach 110-220 kV, Energetyka, 11 (1987), 69-73
[3] Kordek M., Pohl Z., Ranachowski J., Ranachowski P., Bertrand J., Bielecki J., Dziadkowiec J., Analiza celowości stosowania porcelany rodzaju 130 do wytwarzania izolatorów elektroenergetycznych o najwyższym poziomie jakości i niezawodności, Opracowanie Instytutu Energetyki, Zespołu ds. Przepisów, Normalizacji i Certyfikacji, Warszawa, czerwiec 1998, roz. 2, 3
[4] Winterling A., Nochmals zur Frage der Gefügespannungen als Ursache der Festigkeitssteigerung von Porzellan, Ber. Dtsch. Keram. Ges., 38 (1961), nr 1
[5] Warshaw S. I., Seider R., Comparison of Strength of Triaxial Porcelains Containing Alumina and Silica, J. Am. Ceram. Soc., 50 (1967), 337-343
[6] Czaplak W., Uszkodzenia izolatorów długopniowych na liniach 220 kV – przyczyny i środki zaradcze, Biuletyn Postępu Techn.-Ekon. i BHP w Energetyce, (1984), nr 1
[7] Bertrand J., Chromiński H., Gładki A., Nasiborski R., Flanc J., Izolatory długopniowe VKLF 75/16. Określenie przyczyn pęknięcia izolatorów długopniowych VKLF 75/16 pracujących na liniach elektroenergetycznych 110 i 220 kV. Ekspertyza naukowa Nr PM/PR/467/2070 wykonana na zlecenie BSPE ENERGOPROJEKT Kraków, Instytut Energetyki, Warszawa 1982
[8] Bertrand J., Ranachowski J., Rejmund F., Nowoczesne metody wykrywania wadliwości izolatorów – porównawcza ocena izolatorów długopniowych na podstawie badań tworzywa ceramicznego, cztery opracowania IPPT PAN dla Instytutu Energetyki, Warszawa 1984-87
[9] Ranachowski P., Rejmund F., Jaroszewski M., Ocena degradacji tworzyw ceramicznych izolatorów liniowych WN po wieloletniej eksploatacji na podstawie badań ultradźwiękowych i strukturalnych, Przegląd Elektrotechniczny – Konferencje ISSN 1731-6103 v. 4, (1/2006), 216-219
[10] Ranachowski J., Hermanski V., Album struktur porcelany elektrotechnicznej i tworzyw porcelanopodobnych, Wydawnictwo Instytutu Elektrotechniki, Warszawa 1972
[11] Rejmund F., Ranachowski P., Gładki A., Zienkiewicz B., Pomiary i badania diagnostyczne izolatorów na napięcie 110 kV w stacjach energetycznych 110/6 kV w O/ZG Lubin KGHM Polska Miedź S.A., Ekspertyza IPPT PAN na zlecenie Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej, Warszawa 2004
[12] Ranachowski P., Ceramika funkcjonalna i konstrukcyjna w elektrotechnice, Mat. VII Sympozjum Problemy Eksploatacji Układów Izolacyjnych Wysokiego Napięcia EUI’99, Kraków – Zakopane (1999), 369-375
[13] Pohl Z. (pod redakcją), Napowietrzna izolacja wysokonapięciowa w elektroenergetyce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003
[14] Ranachowski J., Ranachowski P., Kania E., Bertrand J., Ekspertyza dotycząca jednorodności struktury różnych typów izolatorów przedstawionych do badań na rozdzielni 110 kV stacji transformatorowej Polkowice Główne na terenie Zakładów Górniczych KGHM Polska Miedź S.A., Ekspertyza wykonana na zlecenie Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej, IPPT PAN, Warszawa 1997
[15] Carty W., Senapati U., Porcelain – Raw Materials, Processing, Phase Evolution and Mechanical Behavior, J. Am. Ceram. Soc., 81 [1], (1998), 3-20
[16] Gacek Z., Kiś W., Uszkadzalność mechaniczna izolatorów długopniowych w liniach napowietrznych 110 i 220 kV, Materiały V Ogólnopolskiej Konf. Nauk.-Techn. Napowietrzna Izolacja Wysokonapięciowa w Elektroenergetyce NIWE’97, Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Polit. Wrocławskiej nr 32, Seria: Konferencje nr 9, Ofic. Wyd. Polit. Wrocławskiej, Wrocław (1997), 95-100
[17] Gacek Z., Kiś W., Analiza uszkadzalności mechanicznej izolatorów liniowych wysokiego napięcia, Nowe kierunki technologii i badań materiałowych, red. J. Ranachowski, J. Raabe, W. Petrovski, Wydawnictwo IPPT PAN, Warszawa 1999, 235-240
[18] Duda D., Gacek Z., Kiś W., Lokalny wskaźnik uszkodzeń mechanicznych izolatorów długopniowych w liniach napowietrznych 110 kV, Materiały VI Ogólnopolskiej Konf. Nauk.-Techn. Napowietrzna Izolacja Wysokonapięciowa w Elektroenergetyce NIWE 2000, Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Polit. Wrocławskiej nr 36, Seria: Konferencje nr 11, Ofic. Wyd. Polit. Wrocławskiej, Wrocław (2000), 213-218
[19] Gacek Z., Kiś W., Analiza awaryjności mechanicznej izolatorów długopniowych w liniach napowietrznych wysokiego napięcia, Energetyka, I/2003, Zeszyt tematyczny, Napowietrzna Izolacja Wysokonapięciowa w Energetyce, NIWE’2003, 33-35
[20] Kałużny A., Chrzan K., Kałużny M., Sas M., Analiza danych eksploatacyjnych związanych z samoistnym zerwaniem izolatorów ceramicznych wysokiego napięcia, Materiały VI Konferencji Naukowej Postępy w Elektrotechnologii, Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Polit. Wrocławskiej nr 44, Seria: Konferencje nr 18, Ofic. Wyd. Polit. Wrocławskiej, Wrocław (2006), 59-64
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPOC-0024-0018
Identyfikatory