Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPOC-0024-0013

Czasopismo

Przegląd Elektrotechniczny

Tytuł artykułu

Oddziaływanie zwarć wyłączanych przez trakcyjne wyłączniki szybkie na sieć SN zasilającą podstacje trakcyjne

Autorzy Kowalak, R. 
Treść / Zawartość http://pe.org.pl/
Warianty tytułu
EN Influence of short-circuits switched-off by current-limiting circuit breakers on MV network supplying the traction substations
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule zaprezentowano wybrane wyniki badań dotyczące oddziaływania na sieć SN zasilającą podstacje trakcyjne występujących po stronie trakcyjnej zwarć wyłączanych przez trakcyjne wyłączniki szybkie zainstalowane w podstacjach trakcyjnych. Przedstawiono poziomy zaburzeń napięciowych w sieci SN towarzyszących tym zwarciom i ocenę oddziaływania tych zaburzeń na zasilane z niej odbiory.
EN The article presents selected results of research elaboration on the problem of influence on MV network supplying the traction substation, induced after short-circuits at traction side occur, switched-off by current-limiting circuit breakers. Levels of voltage disturbance caused by the faults and estimation of the impact on power receivers supplied by, were introduced as well.
Słowa kluczowe
PL jakość energii elektrycznej   zaburzenia napięcia   zwarcia   wyłączniki szybkie  
EN quality of electrical energy   short-circuits   voltage disturbances   current-limiting   circuit breakers  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przegląd Elektrotechniczny
Rocznik 2007
Tom R. 83, nr 6
Strony 67--70
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor Kowalak, R.
Bibliografia
[1] Bartosik M., Lasota R., Wójcik F.: Ultraszybkie wyłączanie zwarć w trakcyjnych obwodach prądu stałego. Technika Transportu Szynowego 5/1999.
[2] Maciołek T., Mierzejewski L., Szeląg A.: Wyłączanie zwarć w systemie trakcji elek¬trycz¬nej prądu stałego poprzez wyłączniki szybkie i wyłączniki mocy. Technika Trans¬portu Szynowego 3/2001.
[3] Rojek A.: Przepięcia wewnętrzne w układzie filtra do podstacji trakcyjnej z1jednostopniową transformacją napięcia. Konferencja Szkoleniowo-Techniczna i1Na¬rada Pionu Elektroenergetyki Kolejowej „Elektroenergetyka Kolejowa” ELKOL’99. Puławy, 25-27 marca 1999 r. Wydane przez Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne „Energetyk” w Lublinie.
[4] Maciołek T.: Identyfikacja zwarć dalekich w sieciach trakcyjnych prądu stałego. IV Między¬narodowa Konferencja Naukowa „Drives and Supply Systems for Modern Electric Traction in Integrated XXIst Century Europe” MET’99, Warszawa 23 – 25 wrzesień 1999.
[5] Kowalak R.: Analiza wpływu zwarć w sieci trakcyjnej na pracę elektroenergetycznej sieci zasilającej. Rozprawa doktorska, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2005.
[6] Norma PN-EN 61000-6-1:2004 – Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Normy ogólne. Odporność w środowiskach mieszkalnych, handlowych i lekko uprzemysło-wionych.
[7] Norma PN-EN 61000-6-2:2003 – Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Normy ogólne. Odporność w środowiskach przemysłowych.
[8] Norma PN-EN 61000-6-2:2005 – Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Normy ogólne. Odporność w środowiskach przemysłowych.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPOC-0024-0013
Identyfikatory