Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPOA-0015-0012

Czasopismo

Energetyka

Tytuł artykułu

O możliwościach oceny warunków pracy SE w stanach zagrożenia

Autorzy Oziemblewski, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Assessment possibilities of conditions of power system operation in the state of the threat
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Omówiono możliwość oceny bieżącego stanu pracy SE przy wykorzystaniu algorytmów wyznaczania gradientu strat. Współrzędne gradientu strat niosą informację o przebiegu krzywej mocy przesyłanej do poszczególnych węzłów sieci. Krzywe mocy przesyłanej w sieci posiadają ekstrema uwarunkowane parametrami pracy sieci, próba przekroczenia których kończy się utratą stabilności. Ocenie stanów pracy SE służą również pomiary fazorów. W artykule porównuje się te dwa podejścia.
EN Discussed is an assessment possibility of actual power system operation conditions with the use of algorithms for calculations the loss gradient. The loss gradient coordinates carry information concerning the power sent to particular grid nodes. The curves of the power being transmitted in the grid have certain extreme values, resulted from the grid parameters, causing the stability loss when are exceeded. For the assessment of the power system operating conditions serve also phasor measurements. In the paper both approaches are compared.
Słowa kluczowe
PL sieć elektroenergetyczna   warunki pracy  
EN power system   work conditions  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Energia [Stowarzyszenie Elektryków Polskich - COSiW]
Czasopismo Energetyka
Rocznik 2006
Tom nr 8
Strony 562--571
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., wykr.
Twórcy
autor Oziemblewski, K.
  • Obszarowa Dyspozycja Mocy, Katowice
Bibliografia
[1] Szostek T.: Opracowanie metody planowania poziomów napięć i rozdziału mocy biernej w systemie elektroenergetycznym, Gliwice 1971
[2] Oziemblewski K.: Program obliczania optymalnego rozdziału mocy biernych na źródła energii. Instytut Energetyki, Warszawa 1972
[3] Oziemblewski K.: Optymalizacja napięć w węzłach dla celów prowadzenia ruchu systemu elektroenergetycznego. Praca doktorska, Politechnika Śląska, Gliwice 1975
[4] Szostek T.: Algorytm optymalizacji poziomów napięcia w sieciach elektroenergetycznych oparty na metodzie dwóch rozpływów mocy. Energetyka 1975, nr 2
[5] Machowski J., Bernas S.: Stany nieustalone i stabilność systemu elektroenergetycznego. WNT, Warszawa 1989
[6] Szostek T.: Nowe algorytmy optymalizacji poziomów napięć i rozpływu mocy biernej w systemie elektroenergetycznym, opracowane w Energopomiarze. Energetyka 1991, nr 10. Biuletyn Energopomiaru
[7] Machowski J.: Zastosowanie rozległych systemów pomiarowych w automatyce przeciwawaryjnej systemu elektroenergetycznego. Instytut Elektroenergetyki PW, 2005
[8] Prawo energetyczne Dz. U. z 1997r. nr 54, poz. 348 ze zmianami z 13 stycznia 2006
[9] Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej. PSE, Warszawa 2004
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPOA-0015-0012
Identyfikatory