Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPO1-0001-0013

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska

Tytuł artykułu

Regionalna polityka ekologiczna województwa opolskiego w zakresie ochrony powietrza

Autorzy Zawadzka,E. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The regional ecological policy of Opole region within the aspect of air protection
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Po przedstawieniu trzech stref społeczno-gospodarczych województwa opolskiego, podano 10 gmin z pierwszej strefy uprzemysłowienia i urbanizacji zaliczone do obszaru ekologicznego zagrożenia. Podano środki i metody doprowadzenia czystości powietrza do stanu zgodnego z prawem, co jest celem strategicznym regionalnej polityki ekologicznej województwa opolskiego. Przedstawiono działania proekologiczne, nie tylko w postaci decyzji administracyjnych i kreowaniu odpowiedniej polityki inwestycyjnej, które doprowadziły już obecnie do radykalnego ograniczenia zanieczyszczeń największych zakładów przemysłowych Opolszczyzny.
EN After presentation of three communal-economic spheres of Opole region, ten communes from the first industrial and urban sphere, reckoned to be the territory of ecological threat were listed. The devices and methods of getting the air-cleanlines of the standard coresponding to the law, which is the strategical aim of regional environmental policy of Opole region, are given. The proecological activities presented here are not only assuming the shape of administrative decisions and creating the appropriate investment policy. They are already brought about the redical limitation of pollution coming from the largest industrial in Opole region.
Słowa kluczowe
PL działania proekologiczne   polityka ekologiczna   ochrona powietrza   województwo opolskie   zakłady przemysłowe  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
Rocznik 1998
Tom z. 47
Strony 15--19
Opis fizyczny
Twórcy
autor Zawadzka,E.
  • Wydział Ochrony Środowiska UW w Opolu
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPO1-0001-0013
Identyfikatory