PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Analiza kosztów systemu logistycznego w transporcie multimodalnym

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
Konferencja
II Międzynarodowa Konferencja Logistyczna WSL FORUM. Problemy współczesnej logistyki w badaniach naukowych (18 maja 2007; Poznań)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Autor zdefiniował pojęcie kosztów systemu logistycznego i scharakteryzował koszty składowe. Podany został także model matematyczny pozwalający na obliczanie sumarycznych kosztów systemu logistycznego. Następnie powyższy model został zmodyfikował tak aby odpowiadał potrzebom multimodalnego systemu logistycznego. Tak zbudowany nowy model pozwolił na dokonanie analizy kosztów przykładowego systemu logistycznego i wybranie najbardziej efektywnej ekonomicznie technologii przewozów multimodalnych. Dowiedziono, że technologią tą są dostawy ładunku za pośrednictwem codziennego pociągu blokowego. Policzono jaki wpływ na koszty systemu logistycznego mają takie parametry jak: wartość ładunku, poziom bezpieczeństwa systemu, roczny obrót ładunkowy czy koszty składowania. Obliczenia dowiodły, że koszty multimodalnego systemu logistycznego dla badanego wariantu przewozów są najbardziej wrażliwe na zmiany rocznych obrotów ładunkowych. Zależność przy tym ma charakter funkcji malejącej, tzn. wzrost obsługiwanej masy ładunkowej powoduje spadek kosztów systemu logistycznego. Dolną nieprzekraczalną granicę kosztów logistycznych stanowią sumaryczne koszty transportu, przygotowania przesyłki i wynajmu kontenera. Analiza wrażliwości kosztów multimodalnego systemu logistycznego na zmianę wartości jednostki ładunkowej, wskaźnika bezpieczeństwa i kosztu składowania, przyjmuje we wszystkich trzech przypadkach charakter funkcji rosnącej. Większą wrażliwość kosztów systemu logistycznego na zmiany powyższych parametrów należy oczekiwać w sytuacji wydłużenia się czasu dostawy ładunku, czyli czasu przewozu multimodalnego. Pracę kończą ogólne wnioski odnoszące się do europejskich systemów logistycznych.
EN
The Author explained the concept of costs of logistics system and distinguished principal components of these costs. The mathematical model enabling calculation of total costs of logistics system was given as well. Afterwards the model was modified in purpose to meet requirements of multimodal logistics system. The new model allowed to make costs analysis of exemplary multimodal system and allowed to make choice of economically most effective technology of multimodal transport. There was proven that the most effective is block train operating on daily basis. Afterwards the calculations were done to explain the influence on the model of such parameters as: the value of cargo, the system's safety level, the annual cargo turnover and the cost of storage. The calculations proved that costs of multimodal logistics system are the most sensitive to changes of the annual cargo turnover. The mutual relationship describes a decreasing function, that is an increase of the cargo turnover effects in a decrease of the costs of multimodal logistics system. The minimal level of these costs determines the sum of the costs of transport including stuffing the cargo and renting of a container. The analysis of sensitiveness of the model to changes of the value of cargo, the system's safety level and the cost of storage proved moderate relationship described by increasing function. More sensitive reactions of the model can be expected in case of lengthening of the multimodal transport. Finally, the paper includes the Author's conclusions relating to European logistics systems.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
CD--CD
Opis fizyczny
pełny tekst, Bibliogr. 5 poz., tab.
Twórcy
autor
  • Instytut Inżynierii Transportu Akademia Morska w Szczecinie Ul. Henryka Pobożnego 11 70-507 Szczecin
Bibliografia
  • 1) Twaróg J. Koszty logistyki przedsiębiorstw, Biblioteka Logistyka, Poznań 2003
  • 2) Kufel M. Koszty przepływu materiałów w przedsiębiorstwach przemysłowych. Problemy budżetowania, ewidencji i kontroli, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 1990
  • 3) Beier F.J., Rutkowski K. Logistyka, SGH, Warszawa 1993
  • 4) Mc Giniis M.A. A comparative evaluation of freight transportation models, Transportation Journal 29(2)/1989
  • 5) Blauwens G., Janssens S., Vernimmen B., Witlox F. The importance of frequency for combined transport of containers, University of Antwerp, Antwerp 2002
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPLA-0009-0031
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.