PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Gospodarka elektroniczna narzędziem współpracy partnerów w łańcuchach dostaw

Identyfikatory
Warianty tytułu
Konferencja
II Międzynarodowa Konferencja Logistyczna WSL FORUM. Problemy współczesnej logistyki w badaniach naukowych (18 maja 2007; Poznań)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Wzrost udziału handlu elektronicznego w handlu ogółem (na świecie i w Polsce1), wymagana szybkość i dynamika reagowania w otoczeniu konkurencyjnym, krótszy cykl życia produktu, masowość dostępnych danych i informacji koniecznych do przetworzenia w czasie rzeczywistym oraz wiele innych przyczyn, wywołuje potrzebę dostępu przedsiębiorców do usług elektronicznych i możliwości realizacji transakcji biznesowych drogą elektroniczną. Potrzeba współpracy wielu przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw, ze względu na obsługę wspólnego produktu dla wspólnego klienta, nie jest już dzisiaj niczym nowym. Jednak sposobów -jak osiągnąć wspólne cele rynkowe, kontrolować warunki współpracy i satysfakcję klienta, zredukować koszty i zwiększyć efektywność działań w łańcuchu dostaw - jest wiele. Warunkiem współpracy jest wymiana jednoznacznie interpretowanych przez partnerów danych, przesyłanych w sposób wiarygodny, niezaprzeczalny i bezpieczny oraz zgodnie z obowiązującymi standardami. Autorzy podkreślają rolę integracji wielu rozproszonych i niehomogenicznych systemów oraz narzędzi elektronicznej wymiany danych. Praktyczne aspekty wykorzystania narzędzi gospodarki elektronicznej, często są warunkiem wspólnego planowania w łańcuchach dostaw, prognozowania i uzupełniania zapasów (CPFR - Collaborative Planning, Forecasting & Replenishment) oraz możliwość kontroli i sterowania powiązanych procesów logistycznych. Integracja działań w stronę "jednego wspólnego planu" bazującego na potrzebach klientów, warunkuje dalszą koordynację planów marketingu, dystrybucji, produkcji, zaopatrzenia, a także planów finansowych, inwestycyjnych, rozwoju kadrowego, itd. Współzależność planów jest podstawą dalszej synchronizacji działań operacyjnych i ma podstawowe znaczenie dla płynności przepływu ładunku w łańcuchu dostaw. Autorzy referatu prezentując wyniki badań projektu badawczego zrealizowanego w Wyższej Szkole Logistyki, odpowiadają na postawione tezy pracy badawczej - Czy i jakie narzędzia gospodarki elektronicznej są stosowane przez przedsiębiorstwa do współpracy w łańcuchu dostaw oraz Czy i w jakim zakresie wykorzystanie narzędzi gospodarki elektronicznej umożliwiają poprawę wyników operacyjnych, rynkowych i ekonomicznofinansowych przedsiębiorstw ?
EN
The increase of e-commerce participation in a global commerce, required speed and dynamism of reacting in a competitive environment, shorter product life, a number of available data and information which is necessary to process in real time and a lot of different reasons, generate by developers a need of accessing to e-services and possibilities of realization of business transactions by e-tools. The cooperation need of many enterprises in supply chain, for common product service for common customer, is nothing new these days. However there are many ways of reaching common market objectives, controlling work conditions and client's satisfaction, reducing costs and increasing the effectiveness of actions within supply chain. One of the cooperation requirements is the exchange of unambiguously interpreted data, which are sent in a reliable, unquestionable and safe way and according to current standards. The authors emphasize the role of integration of many dispersed and no homogeneous systems and tools of electronic data exchange. Practical aspects of the usage of e-commerce tools are often the needed requirement for common planning in supply chains, forecasting and replenishment (CPFR - Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment) and the chance of controlling and steering of linked logistic processes. Integration of activities referring to "one, common plan", which will be based on clients' needs, determines not only further coordination of marketing plans, distribution, production, supply, but also financial and investment plans, human resources development etc. Plans correlation is basis for further synchronization of operation activities and has a basic value for fluency of stock flow in supply chains. The authors of the paper present results of the scientific project carried out in Poznan School of Logistics and give answers to the theses from the scientific work - Are there any e-commerce tools used by enterprises to support the cooperation within supply chain? If yes, what kind of e-commerce tools they are. Does (and in what extend ) the usage of e-commerce tools enable enterprises to achieve better operation, market and economic-financial results?
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
CD--CD
Opis fizyczny
pełny tekst, Bibliogr. 7 poz., tab., rys.
Twórcy
autor
Bibliografia
  • [1] Aldin N., Stahre F.: Electronic commerce, marketing channels and logistics platforms – a wholesaler perspective. European Journal of Operational Research, Vol. 144, 2003, s. 270-279.
  • [2] Bucharowski. P.: Budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw za pomocą rozwiązań ebiznesowych. Gospodarka Materiałowa i Logistyka 2003, nr 11, s. 24-27.
  • [3] Kolbusz E., Olejniczak W., Szyjewski Z. (red.): Inżynieria systemów informatycznych w egospodarce. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2005.
  • [4] SAP Advanced Planning & Optimizing. SAP AG, 2000.
  • [5] Śliwczyński B., Zarządzanie procesami biznesowymi w łańcuchu dostaw wspomagane narzędziami elektronicznej gospodarki. LogForum 1, 1, 1; URL: http://www.logforum.net/vol1/issue1/no1, 2005
  • [6] Śliwczyński B., Structures and mechanism of e-business development in Poland – 21 Międzynarodowy Kongres Logistyczny – 21 BVL German Logistics Congress, Berlin, 2004
  • [7] The CPFR® Concept, Voluntary Interindustry Commerce Standards Association, 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPLA-0009-0025
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.