PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wykorzystywanie internetu dla wspierania nabywczych decyzji klienta w świetle badań polskich przedsiębiorstw

Identyfikatory
Warianty tytułu
Konferencja
II Międzynarodowa Konferencja Logistyczna WSL FORUM. Problemy współczesnej logistyki w badaniach naukowych (18 maja 2007; Poznań)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Współczesny konsument różni się znacząco od konsumenta z lat 80-tych: staje się coraz bardziej świadomy, wymagający, odporny na reklamę oraz cechuje go ciągły "głód czasu". Współczesny konsument dokonuje wyboru produktów w oparciu o sprecyzowane kryteria, a dzięki Internetowi jest w stanie szybko porównać konkurencyjne oferty i wybrać produkt przedstawiający dla niego największą wartość. W referacie postawiono dwie tezy. Pierwsza z nich stwierdza, że zwiększanie wartości produktów oferowanych klientowi może być bezcelowe, jeżeli klient nie potrafi tych wartości zidentyfikować i porównać z wartością konkurencyjnych dóbr. Firma powinna zatem wspierać klienta w procesie podejmowania decyzji o zakupie, a ogromne możliwości w tym obszarze oferuje Internet. Według drugiej tezy, polskie przedsiębiorstwa postrzegają Internet przede wszystkim jako medium do reklamy oferowanych produktów i nie dostarczają klientom informacji ułatwiających im pełną identyfikację oferowanych wartości, a tym samym często nie wspierają decyzji nabywczych klientów w stopniu dostatecznym. Jednocześnie firmy często nie wykorzystują swoich stron internetowych jako możliwości pozyskiwania informacji od klienta, a stopień wykorzystywania Internetu w analizowanym obszarze jest ściśle powiązany z branżą funkcjonowania przedsiębiorstwa. Artykuł przedstawia propozycję koncepcyjnego modelu wykorzystywania Internetu w celu dostarczania wartości klientom w fazie przednabywczej oraz rezultaty badań, którym poddane zostały polskie przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe z 9-ciu branż. Słowa kluczowe: Internet, wartość dla klienta, zadowolenie klienta, lojalność klienta, decyzje o zakupie
EN
A present consumer differs significantly from 80's consumer: he becomes more conscious, exacting, resistant to advertising and he is characterized by constant "a hunger for time". The present consumer selects products in accordance with detailed criteria, and thanks to the Internet he is able to compare competitive offers very fast and choose the product that is the most valuable for him. Two theses are shown in this paper. The first is that extending products value for the customer is useless, if the customer is not able to identify the value and compare it with the value of competitive products. Then the company should assist the customer in making decision on buying - huge possibilities in this area are offered by the Internet. According the second thesis, polish companies perceive the Internet mainly as a medium for advertising offered products and do not provide customers with information that can help them to identify the offered value fully. It means that they usually do not support purchasing decisions of their customers in a satisfactory degree. Simultaneously, companies usually do not use their www sites as opportunities of gaining information from customers. The degree of the internet using in the analyzed area is closely connected with the company line of business. The paper presents the preposition of the conceptual model of the Internet using in order to provide customers with value in a prebaying phase. The results of studies on polish production and service companies from nine line of business are also shown. Key words: Internet, value to customer, customer satisfaction, customer loyalty, decisions on buying
Słowa kluczowe
PL
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
CD--CD
Opis fizyczny
pełny tekst, Bibliogr. 5 poz., tab., rys.
Twórcy
autor
Bibliografia
  • [1] Auh S., Johnson M.D.: Compatibility effects in evaluations of satisfaction and loyalty, Journal of Economic Psychology, No. 26, 2005, s. 35-57.
  • [2] Bocheng C., Lau H., Bing L.: A Functional Framework for Integrating eCRM with Workflow Management Based on Customer Value, Tsinghua Science & Technology, No. 1, 2006, s. 65-73.
  • [3] Helander M.G., Khalid H.M.: Modeling the customer in electronic commerce, Applied Ergonomics, No. 31, 2000, s. 609-619.
  • [4] Kotler P.: Marketing, Rebis, Poznań 2005.
  • [5] Ustawa o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji z dnia 16 marca 2000 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPLA-0009-0016
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.