Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPLA-0002-0009

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Analiza przebiegu zużycia warstw azotowanych w zależności od składu chemicznego staliwa

Autorzy Budzynowski, T.  Kabała-Trzaskowska, A.  Cahłko, L. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
Konferencja LOGITRANS
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Praca zawiera wyniki badania zużycia warstw azotowanych na staliwie o zróżnicowanym składzie chemicznym -szczególnie dotyczy to zróżnicowanej w szerokich granicach zawartości Cr w staliwie [1,2]. Badania przebiegu zużycia przez zacieranie wykonano przy pomocy próby w układzie trzy wałeczki -stożek zgodnie z normą PN-83/H-07302. Aby można było wnioskować o wpływie struktury na przebieg zużycia przez tarcie próbki ze staliwa oprócz azotowania poddano zabiegom ulepszania cieplnego przed jak i po azotowaniu.
Słowa kluczowe
PL azotowanie   stal   zużycie   skład chemiczny  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2007
Tom nr 3
Strony CD--CD
Opis fizyczny pełny tekst, Bibliogr. 12 poz., tab., rys.
Twórcy
autor Budzynowski, T.
autor Kabała-Trzaskowska, A.
autor Cahłko, L.
  • Politechnika Radomska
Bibliografia
[1] Kula P.: Azotowanie i nawęglanie w automatach gazowych - perspektywy rozwoju. Materiały III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Częstochowa - Kule, 9÷12.10.1996, s.51÷58.
[2] Nakonieczny A., Lamprecht E., Senatorski J., Szy……… W.: Badanie własności wytrzymałościowych wybranych materiałów i technologii. Materiały XXIX Seminarium IMP „Inżynieria Powierzchni”, Warszawa 7÷8.11.1995, s.217÷229.
[3] Senatorski J., Tacikowki J, Trojanowski J.: Wpływ umocnienia podłoża warstw azotowanych stali węglowych na ich właściwości tribologiczne. Metaloznawstwo i Obróbka Cieplna, Inżynieria Powierzchni nr 127÷129, IMP W-wa, 1994, s.14÷17.
[4] Tacikowski J., Sułkowski I.: Optymalizacja wyboru metod obróbek cieplnochemicznych na podstawie założonych właściwości warstw dyfuzyjnych. IMP, Warszawa 1996, materiały niepublikowane.
[5] Budzynowski T.: Materiałowo - technologiczne aspekty zastosowania azotowania w technologii budowy maszyn. Praca własna Nr 903/06/91/B. Politechnika Radomska, Radom 1991. Materiały niepublikowane.
[6] Budzynowski T.: Badania wpływu kompleksu stopowego na efektywność azotowania stali. Praca własna Nr 1274/06/P/94. WSI Radom. Materiały niepublikowane.
[7] Budzynowski T.: Cieplno-chemiczne techniki kształtowania właściwości eksploatacyjnych stali niskostopowych. Praca własna nr 1707/06/P/99. Politechnika Radomska, Radom 1999. Materiały niepublikowane.
[8] Budzynowski T., Lisica A.: Badanie zależności pomiędzy składem chemicznym a właściwościami mechanicznymi stali po azotowaniu. Materiały IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Obróbka Powierzchniowa”, Częstochowa-Kule, 5÷8.10.1999, s. 276÷278.
[9] Budzynowski T.: Skład chemiczny stali a wybrane właściwości warstw azotowanych. Archivements in mechanical scientific conference, Gliwice -Rydzyna, Poland, October 24÷27, 1999, s.53÷56.
[10] Будзыновский Т.: Статистческий анализ свойств азотированых слоев стали В сб. трудов VI научно-техничнеской конференцйи „Прочностъ материалов и конструкций при ниских температурах”. Санкт Петербург 2000, СПбГАХПГ, 2000, с.75÷79.
[11] Nowoczesne technologie obróbki cieplnej. Tom 5. Instytut Mechaniki Precyzyjnej, W-wa 1979.
[12] Kabała-Trzaskowska A., Budzynowski T.: Analiza metalograficzna tworzenia się warstwy azotowanej na staliwach stopowych w stanie surowym. Inżynieria Materiałowa nr 15 (147), 2005, s.403÷404.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPLA-0002-0009
Identyfikatory