Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPL9-0004-0009

Czasopismo

Przegląd Górniczy

Tytuł artykułu

Rozkład siły osiowej wzdłuż kotwi na podstawie badań in situ

Autorzy Korzeniowski, W.  Piechota, S. 
Treść / Zawartość http://www.sitg.pl/przegladgorniczy/
Warianty tytułu
EN Distribution of axial fo along roof bolt based on in situ research
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule opisano wyniki pomiarów oraz analizy rozkładu obciążeń kotwi uzyskanych za pomocą nowej techniki pomiarowej Badania zrealizowano w górotworze karbońskim przy zastosowaniu kotwi pomiarowej, mechanicznej. Określono wielkości i rozkład uśrednionych sił działających na poszczególnych odcinkach pomiarowych kotwi. Wykazano zróżnicowanie wielkości świadczące o zmienności układu obciążenia wraz z upływem czasu oraz postępem wyrobiska. Zwrócono uwagę na szczególną trudność interpretacji wyników pomiarów zrealizowanych w ociosie wyrobiska, gdzie zaobserwowano efekt działania sił powodujących zginanie kotwi.
EN Results of measurements as well as analyses of load distribution on roof bolts obtained by means of a new measurement technique ar described. The research has been realised in Carboniferous rock mass using a measuring mechanical roof bolt. The values and distribution of the averaging forces acting on the particular sections of the measurement roof bolts have been determined. Diversification of the values showing the variability of load system along with the time run as well as working advance is proved. The particular difficulty of interpretation of measurement results carried out at the wall, where the effect of forces causing bending of roof bolts was observed, is pointed out.
Słowa kluczowe
PL obudowa kotwiowa   badania  
EN roof bolting   research  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
Czasopismo Przegląd Górniczy
Rocznik 2000
Tom T. 56, nr 12
Strony 22--28
Opis fizyczny Bibliogr. 3 poz., tab., rys., wykr.
Twórcy
autor Korzeniowski, W.
  • Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Górnictwa Podziemnego, Kraków
autor Piechota, S.
  • Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Górnictwa Podziemnego, Kraków
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPL9-0004-0009
Identyfikatory