Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPL9-0004-0008

Czasopismo

Przegląd Górniczy

Tytuł artykułu

Dokładność określenia położenia kawern na podstawie pomiarów echosondą

Autorzy Kortas, G. 
Treść / Zawartość http://www.sitg.pl/przegladgorniczy/
Warianty tytułu
EN Precision of cavern location determination based on ultrasonic echo sounder surveying
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Kształt i położenie kawern ługowanych w złożach soli mierzy się echosondą ultradźwiękową. W pracy wyprowadzono wzory na określenie błędów systematycznych i przypadkowych przy takim pomiarze. Na podstawie danych z publikacji i opracowań, przedstawiono wartości błędów elementarnych wynikających ze stosowanych metod i aparatury do pomiaru kawern. Średni błąd określenia położenia punktu sytuacyjnego w stosunku do osi sondy określono na š1,5 % mierzonej odległości poziomej, a z uwzględnieniem błędów określenia wysokości średni błąd położenia punktu kawerny w odległości 25 m od osi sondy na głębokości 1200 m wynosi š1,27 m. Błędy te wzrastają znacznie, jeżeli uwzględni się błędy wyznaczenia krzywizny otworów wiertniczych, wtedy odległość między sąsiednimi kawernami oddalonymi o 50 m na głębokości 1200 obarczona jest średnim błędem š5,7 %.
EN The shape and location of the caverns leached in salt deposits is surveyed by means of ultrasonic echo sounder. The formulas for systematic and random errors determination at such a survey are derived in the paper. Basing on the data from publications and elaboration the values of elementary errors resulting from the methods used and apparatus for caverns surveying are presented. Mean error of determination of situation point location in reference to the sounder axis is determined as š1,5 % of the measures value of horizontal distance, and when taking into consideration errors of height determination the mean error of cavern point located in the distance of 25 m from the sound axis, on the depth 1200 m. Amounts to š1,27 m. This errors increase considerably if the errors of bore-holes curvature determination are taken into consideration. Then the distance between neighbouring caverns 50 m apart, on the depht of 1200 m includes the mean error of š5,6 %.
Słowa kluczowe
PL pomiary   wyrobiska poeksploatacyjne   górnictwo solne  
EN surveying   mining excavations   salt mining  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
Czasopismo Przegląd Górniczy
Rocznik 2000
Tom T. 56, nr 12
Strony 17--21
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., rys.
Twórcy
autor Kortas, G.
  • Instytut Mechaniki Górotworu PAN, Kraków
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPL9-0004-0008
Identyfikatory