Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPL8-0020-0081

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Analiza efektywności procesu równoważenia rozwoju transportu

Autorzy Pawłowska, B. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN Analysis of the efficiency of the process of the sustainable transport development
Konferencja Logistyka, systemy transportowe, bezpieczeństwo w transporcie - LOGITRANS (VII ; 14-16.04.2010 ; Szczyrk, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL U podstaw współczesnego rozwoju gospodarczego Europy leży koncepcja zrównoważonego rozwoju. Według niej musimy tak użytkować zasoby Ziemi, aby również przyszłe pokolenia miały możliwości zaspokajania swoich potrzeb. Transport jest kluczowym czynnikiem nowoczesnej gospodarki. W artykule zostanie dokonany przegląd działań i instrumentów w zakresie zrównoważenia rozwoju transportu. W pierwszej części przedstawione zostanie podejście UE do zagadnień zrównoważonego transportu oraz jego odbicie w dokumentach strategicznych. Druga część poświęcona zostanie przyszłości rozwoju transportu oraz wyzwaniom jakie stoją przed sektorem, aby wkroczyć na ścieżkę zrównoważonego rozwoju. Natomiast w części trzeciej przedstawiona zostanie analiza efektywności procesu równoważenia rozwoju transportu w zakresie problemu emisji zanieczyszczeń i bezpieczeństwa.
EN The sustainable development is the main priority of current European economic policy. Sustainable development means such development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Transport is the key factor of modern economy. The main objective of this paper is to review the main directions and instruments in the improvement the common relations between transport and natural environment and safety. The first part of the paper contains overview of strategic transport documents and the way environmental dimension is presented there. In the second part possible future of transport development directions and challenges are described. In third part the efficiency of sustainable transport development is analyzed.
Słowa kluczowe
PL zrównoważony rozwój   poprawa bezpieczeństwa   efektywność rozwoju transportu   zrównoważony transport  
Wydawca Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2010
Tom nr 2
Opis fizyczny Pełny tekst na CD, Bibliogr. 22 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Pawłowska, B.
  • Katedra Badań Porównawczych Systemów Transportowych, Uniwersytet Gdański, ul. Armii Krajowej 119/121, barpa@gnu.univ.gda.pl
Bibliografia
[1] Pawłowska B.: Modern Environmental Management in Transport [in:] Innovative Perspective of Transport and Logistics, ed. By J. Burnewicz, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2009, s. 293,
[2] Green Paper on the impact of transport on the environment - a Community strategy for „sustainable mobility, COM(92) 46 final, 12.03.1992.
[3] White Paper The future development of the common transport policy - A global approach to the construction of a Community framawork for sustainable mobility, COM(92) 494 final, 2.12.1992.
[4] White Paper Fair payment for infrastructure use: A phased approach to a common transport infrastructure charging framework in the EU, COM(98) 466 final, 1.07. 1998.
[5] Green Paper Towards fair and efficient pricing in transport. Policy options for internalising the external costs of transport in the European Union, COM (95)691 final , 20.12.1995.
[6] White Paper European transport policy for 2010: time to decide, COM(2001) 370 final, 12.09.2001.
[7] Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego Utrzymać Europę w ruchu – zrównoważona mobilność dla kontynentu. Przegląd średniookresowy Białej Księgi Komisji Europejskiej dotyczącej transportu z 2001 r., COM(2006) 314 final, 22.06.2006.
[8] Pakiet Zielonego Transportu: http://ec.europa.eu/transport/strategies/2008_greening_transport_en.htm (8.02.2010),
[9] Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady Ekologiczny transport, KOM(2008) 433 wersja ostateczna, dnia 8.7.2008,
[10] Komunikat Komisji Zrównoważona przyszłość transportu: w kierunku zintegrowanego, zaawansowanego technologicznie i przyjaznego użytkownikowi systemu, KOM(2009) 279, wersja ostateczna, dnia 17.6.2009,
[11] Litman T., Burwell D.: Issues in Sustainable Transportation, “International Journal of Global Environmental Issues”, Vol. 6, No. 4, 2006, s. 331-347, www.vtpi.org/sus_iss.pdf. (08.02.2010)
[12] Assessment and Decision Making for Sustainable Transport, European Conference of Ministers of Transportation, Organization of Economic Coordination and Development, Paris 2004,
[13] Drucker P.: Skuteczne zarządzanie, PWN, Warszawa 1976,
[14] Malik K.: Efektywność zrównoważonego i trwałego rozwoju w wymiarze lokalnym i regionalnym, Wydawnictwo instytut Śląski Sp. z o.o., Opole 2004, s. 19,
[15] Blaik P.: Efektywność procesów logistycznych w aspekcie strategicznym, [w:] IV Międzynarodowa Konferencja Logistyczna Logistics’98, Zarządzanie łańcuchem dostaw, t. I, Instytut Logistyki i magazynowania, Katowice 1998,
[16] Strona internetowa EEA http://www.eea.eu.int.
[17] Transport at a crossroads. TERM 2008: indicators tracing transport and environment in the European Union. EEA Report 3/2009, Copenhagen 2009.
[18] Trends to 2030 — Updates 2007, EC DG TREN, Luxemburg 2008,
[19] Annual European Community greenhouse gas inventory 1990-2007 and inventory report 2009, Submission to the UNFCCC Secretariat, EEA Technical Report No 4/2009, European Environment Agency 2009,
[20] ERTRAC – www.ertrac.org;
[21] Mobility 2030: Meeting the challenges to sustainability. The sustainable mobility project. Full report 2004. World Business Council for Sustainable Development, WBCSD http://www.wbcsd.ch;
[22] Dokumenty DGTREN http://europa.eu.int/comm/transport/road/publications/index _en.htm,.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPL8-0020-0081
Identyfikatory