Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPL8-0020-0065

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Środowiskowe problemy transportu w Polsce

Autorzy Kolanek, Cz.  Kulczyk, J. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN Environmental problems of transport in Poland
Konferencja Logistyka, systemy transportowe, bezpieczeństwo w transporcie - LOGITRANS (VII ; 14-16.04.2010 ; Szczyrk, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Transport samochodowy w Polsce, w roku 2008, zrealizował 80,9 % przewozu ładunków, transport kolejowy - 15,0 %, śródlądowy transport wodny - 0,5 %, żegluga morska 0,6 % a transport rurociągowy - 3,0 % z ogólnej masy 1 655 965 tys. ton. Polityka transportowa państwa na lata 2006-2025 zakłada, że obecny podział zadań przewozowych nie ulegnie istotnym zmianom. Uwzględnienie coraz ostrzejszych wymagań w aspekcie zarządzania środowiskowego oznacza potrzebę odbudowy i modernizacji floty śródlądowej. W pracy porównano emisje tlenku węgla (CO), dwutlenku węgla (CO2), tlenków azotu (NOx), lotnych związków organicznych (VOC), cząstek stałych (PM) oraz zużycie paliwa przez środki transportu (drogowego, kolejowego i wodnego śródlądowego) w wybranych krajach Unii Europejskiej. Przedstawiono również prognozowane poziomy emisji dla Polski do roku 2030.
EN Motor transport in Poland, in 2009, realized 80.9% of cargo transit, rail transport - 15.0%, inland waterway transport -0.5%, marine shipping 0.6%, piping transport -3.0% of total mass 1 655 965 thousand tons. The national transport policy in years 2006-2025 assumes, that actual task distribution in transit will not be significantly changed. Taking in to consideration rigorous requirements in the area of environmental management indicate reconstruction and modernization of inland fleet. In this paper the emission of carbon monoxide (CO), carbon dioxide (CO2 ), nitric oxide (NOx), volatile organic compounds (VOC), particulate matter (PM) and fuel consumption by means of transport ( road, rail and inland waterway) in selected countries of European Union was presented. It was shown an analyse of forecast of emission level for Poland till year 2030 as well.
Słowa kluczowe
PL systemy transportowe   zużycie paliwa   emisje w gazach spalinowych   prognozy  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2010
Tom nr 2
Opis fizyczny Pełny tekst na CD, Bibliogr. 3 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Kolanek, Cz.
autor Kulczyk, J.
Bibliografia
[1] Polityka transportowa państwa na lata 2006 – 2025; http://www.ukie.gov.pl/HLP/files.nsf/0/6EDB2FBCDE37665EC1257266004241F6/$fil e/transport.pdf
[2] Service contract for the further development and application of the transport and environmental; TREMOVE Final Report 9.07.2007
[3] Transport – wyniki działalności w 2008 r. Główny Urząd Statystyczny; Warszawa 2009
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPL8-0020-0065
Identyfikatory