Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPL7-0004-0050

Czasopismo

Polimery

Tytuł artykułu

Proces tworzenia emulsji i inne zmiany fizykochemicznej charakterystyki polidimetylosiloksanów (PDMS) pod wpływem kontaktu z układami modelowymi: tkankami gałki ocznej, surowicą krwi ludzkiej i kolagenem

Autorzy Łukasiak, J.  Dorosz, A.  Prokopowicz, M.  Raczyńska, K.  Palkiewicz, B. 
Treść / Zawartość http://www.ichp.pl/polimery
Warianty tytułu
EN Emulsificatin and other physicochemical changes in polydimethylsiloxanes (PDMS) exposed to model systems representing eye-ball tissue, human blood serum and collagen
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Zbadano wpływ różnych czynników na proces tworzenia emulsji oleju silikonowego w środowisku oka ludzkiego. Wykonano uproszczone modele symulujące środowisko wewnątrz gałki ocznej po wstrzyknięciu oleju silikonowego, składające się z 1 g oleju silikonowego o dużej lepkości ("Silol 5000") i 4 cm' następujących roztworów I fizjologicznych: roztworu ciała szklistego, surowicy krwi lub roztworu kolagenu. Powstałe w ten sposób dwufazowe układy termostatowano, wytrząsając je w ciągu 8 tygodni w temp. 37°C. Zbadano również wpływ dodatku połisiloksanu o małej lepkości (300 cSt) oraz po-lisiloksanu zawierającego grupy silanolowe (Si-OH) na proces tworzenia emulsji. Stwierdzono, że badany olej silikonowy "Silol 5000" w środowisku płynów fizjologicznych wykazuje tendencję do tworzenia trwałych emulsji, najsilniejszą w połączeniu z roztworem ciała szklistego; nie zaobserwowano przy tym wpływu dodania wspomnianych polisiloksanów na szybkość procesu tworzenia się emulsji. Badane płyny fizjologiczne o właściwościach powierzchniowo czynnych mają naturalne właściwości emulgujące w stosunku do olejów silikonowych. Jedną z prawdopodobnych przyczyn tworzenia się trwałych emulsji jest powstawanie kompleksów białkowo-silikonowych na granicy faz; potwierdzono to pośrednio, określając zmiany widma IR następujące pod wpływem długotrwałego kontaktu in vivo oleju silikonowego "Oxane-5700" z tkankami i płynami gałki ocznej.
EN Emulsification of a silicon oil within the human eye was studied by vising oversimplified eye-ball models. A silicon oil composed of 1 g high-viscosity silicon oil (Silol 5000) and 4 mL of a solution including a vitreous body fluid, blood serum or collagen were prepared to simulate the environment inside the human eye-ball and to observe its behavior after the oil has been injected. The resulting two-phase systems were incubated and sha-ked for 8 weeks at 37°C. The effect of additives including a low-viscosity (300 cSt) siloxane and a polysiloxane containing silanol (Si-OH) groups on emulsification was also studied. Silol 5000 was found to produce stable emulsions, the strongest being the one formed in combination with the vitreous body fluid. The emulsion formation rate was not affected by the additives examined. The physiological fluids, which are surface active, exhibit spontaneous emulsifyng properties toward silicones. One possible reason for the production of stable emulsions is the formation of protein-silicon complexes at phase boundaries. An indirect supporting evidence was found in the IR spectra recorded upon prolonged exposure in vivo of tissues and eye-ball fluids to a silicon oil Oxane 5700.
Słowa kluczowe
PL polidimetylosiloksany   środowisko oka ludzkiego   emulgowanie   badania modelowe   emulsja   kompleksy białkowo-silikonowe  
EN polydimethylsiloxanes   protein-silicon complexes   human eye medium   emulsification   model studies  
Wydawca Instytut Chemii Przemysłowej
Czasopismo Polimery
Rocznik 2001
Tom T. 46, nr 6
Strony 428--432
Opis fizyczny Bibliogr. 28 poz.
Twórcy
autor Łukasiak, J.
autor Dorosz, A.
autor Prokopowicz, M.
autor Raczyńska, K.
autor Palkiewicz, B.
  • Akademia Medyczna, Wydział Farmaceutyczny, Katedra i Zakład Chemii Fizycznej z Pracownią Analizy Instrumentalnej, Gen. J. Hallera 107, 80-416 Gdańsk
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPL7-0004-0050
Identyfikatory