Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPL7-0004-0048

Czasopismo

Polimery

Tytuł artykułu

Polimeryzacja metakrylanu metylu fotoinicjowana azydkami ksantonu oraz fluoranu

Autorzy Novikova, E.  Kolendo, A.  Syromyatnikov, V.  Prot, T.  Golec, K. 
Treść / Zawartość http://www.ichp.pl/polimery
Warianty tytułu
EN Azidoxanthone and azidofluorane-photoinitiated polymerizations of methyl methacrylate
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Otrzymano nowe azydki organiczne - pochodne ksantonu i fluorami [wzory (I) i (II)] - oraz scharakteryzowano ich właściwości spektroskopowe i fotochemiczne (schemat A, rys. 1-4); fotolizę otrzymanych związków przeprowadzono w etanolu i DMF promieniowaniem o długości fali X = 365 nm. Fotopolimeryzację metakryla-nu metylu w obecności omawianych azydków, benzoiny oraz ksantonu prowadzono w roztworze DMF (stężenie MMA 15%) w temp. 30+0,1°C, w atmosferze argonu; kinetykę reakcji śledzono metodą dy-latometryczną. Ustalono, że szybkość polimeryzacji MMA fotoinicjo-wanej azydkami ksantonu oraz fluorami jest większa niż w obecności ksantonu, ale mniejsza niż pod wpływem benzoiny (rys. 5). Wprowadzenie grupy azydowej do cząsteczki fotoinicjatora karbonylowego powoduje zmianę mechanizmu tworzenia rodników inicjujących. W wyniku wzbudzenia cząsteczki inicjatora zachodzi fotoliza grupy azydowej prowadząca do utworzenia rodnikowych produktów zdolnych do zainicjowania reakcji, a nie oderwanie atomu wodoru od cząsteczki donora przez grupę karbonylową. Ujawniono długotrwały efekt post-polimeryzacji w przypadku wszystkich otrzymanych fotoinicjatorów (rys. 6-11) i wyznaczono energię aktywacji "ciemnej" polimeryzacji w zakresie temperatury 22-42°C; wynosi ona 43 kj/mol. W celu wyeliminowania wpływu rozpuszczalnika zbadano też proces fotopolimeryzacji MMA w masie (rys. 12). Azydki aromatyczne niezawierające grup karbonylowych (np. azydobenzen, p,p'-diazydobifenyl, p,p'-diazydodifenylometan) nie inicjowały fotopolimeryzacji w warunkach doświadczalnych stoso-wanych w niniejszej pracy. Słowa kluczowe: azydki aromatyczne, fotoliza, fotoinicjatory polimeryzacji, fotopolimeryzacja metakrylanu metylu, efekt "ciemnej" polimeryzacji.
EN Novel organic azides were prepared, viz., derivatives of xanthone and fluorane (formulas I and II), and their photolysis initiated by radiation (X = 365 nm) was studied in ethanol and dimethylformamide (DMF) solutions in terms of IR and UV spectra (Scheme A, Figs. 1-4). A 15% methyl methacylate (MMA) solution in DMF was photopolymerized in the presence of the azides, benzoin and xanthone, and also in the bulk (to eliminate solvent effects) at 30šl°C in an argon atmosphere. The kinetics of the reaction was followed by dilatometry. The rate of polymerization of MMA photoinitiated with xanthone and fluorane azides was found to be higher than that run in the presence of xanthone and lower than that run in the presence of benzoin (Table 1, Fig. 5). Incorporation of a second azide group into the carbonyl photoinitiator (xanthone) resulted in higher reaction rates as compared with the rate observed in the presence of the monoazides. Discontinuation of irradiation was followed by the "dark" polymerization effect. The process was first accelerated and then decelerated. With xanthone or benzoin, no such effect was found to occur. The energy of activation of the "dark" polymerization with 2-azidoxanthone was estimated at 43 kJ/mol over 22-42°C. The durable effect of the "dark" polymerization and its temperature dependence were also observed in the bulk polymerization (Fig. 12). The aromatic azides containing no carbonyl group (e.g., azidoben-zene, p,p'-diazidobiphenyl, p,p'-diazidodiphenylmethane) failed to initiate photopolymerization under the present experimental conditions.
Słowa kluczowe
PL azydki aromatyczne   fotoliza   fotoinicjatory polimeryzacji   fotopolimeryzacja metakrylanu metylu   efekt "ciemnej" polimeryzacji  
EN aromatic azides   photolysis   photoinitiators of polymerization   photopolymerization   methyl methacrylate   "dark" polymerization effect  
Wydawca Instytut Chemii Przemysłowej
Czasopismo Polimery
Rocznik 2001
Tom T. 46, nr 6
Strony 406--413
Opis fizyczny Bibliogr. 23 poz.
Twórcy
autor Novikova, E.
autor Kolendo, A.
autor Syromyatnikov, V.
autor Prot, T.
autor Golec, K.
  • Universytet Kijowski im. Tarasa Szewczenki, Katedra Chemii Związków Wielkocząsteczkowych, ul. Vladimirska 60, 252033 Kijów (Ukraina)
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPL7-0004-0048
Identyfikatory