Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPL7-0004-0046

Czasopismo

Polimery

Tytuł artykułu

From the nature of zirconocene/activator catalysts to polymerization performance and polyethylene properties

Autorzy Bravaya, N. M.  Panin, N.  Babkina, O. N.  Karpova, N. D. 
Treść / Zawartość http://www.ichp.pl/polimery
Warianty tytułu
PL Wpływ rodzaju układu katalitycznego cyrkonocen/aktywator na wydajność polimeryzacji i właściwości polietylenu
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The influence of the activation procedure applied to a metallo-cene on its catalytic behavior in ethylene polymerization is discussed and the effect of the zirconocene/activator nature on the properties of PE is demonstrated. MAO and TIBA/CPh3B(QF5)4 are intercompared as cocatalysts. The catalytic behavior and the kinetics of ethylene polymerization catalyzed by TIBA/CPh3B(C6Fs)4-activated metallocene complexes allowed to infer that, in ternary catalytic systems with dichloride precatalysts, TIBA acts not only as an impurity scavenger or simply an alkylating agent, but also as a cocatalyst giving rise to heteronuclear cationic species providing lower chain propagation and chain transfer rates than those generated upon MAO action. When activated with TIBA/CPh3B(C6F5)4 dichloride zirconocenes were moderately active as compared with MAO and yielded PEs of considerably higher M. A halide or alkyl ligand present in the outer coordination sphere of active sites affects considerably both the catalytic performance of active species and the properties of the resulting PE. The Cl-keeping Al-Zr heteronuclear active sites give rise to high-M linear PE; alkyl holders are highly capable of chain propagation and chain transfer to monomer. The high reactivity of the Zr-Cl bond in the latter active sites manifests itself also in the high ability to incorporate alfa-olefins to yield PE chains containing branches with 4-10 incorporated ethylene units.
PL Omówiono wpływ sposobu aktywowania metalocenu na jego katalityczne zachowanie się w polimeryzacji etylenu oraz wpływ rodzaju układu cyrkonocen/aktywator na właściwości otrzymywanego PE. Porównano działanie metyloaluminoksanu (MAÓ) i Al(!-Bu)3(TIBA)/CPh3B(C6F5)4 jako kokatalizatorów. Kinetyka polimeryzacji etylenu katalizowanej kompleksami metalocenowymi aktywowanymi za pomocą TIBA/CPh3B(C6H5)4 oraz katalityczne zachowania takiego układu pozwalają wnioskować, że w trójskładnikowych układach katalitycznych z prekatalizatorami dwuchlorkowymi TIBA działa nie tylko jako zmiatacz zanieczyszczeń lub środek alkilujący, lecz także jako kokatalizator powodujący powstawanie heterojądro-wych struktur kationowych, które spowalniają reakcję propagacji i przeniesienia łańcucha w większym stopniu niż to czyni MAO. W porównaniu z aktywowaniem MAO, cyrkonoceny dwuchlorkowe aktywowane przez TIBA/CPh3B(C(,F5)4 okazały się umiarkowanie aktywne i prowadziły do wytworzenia PE o znacznie większym ciężarze cząsteczkowym (M). Chlorowiec lub ligand alkilowy występujący w zewnętrznej sferze koordynacyjnej centrum aktywnego wpływa w bardzo istotny sposób na katalityczne zdolności tego centrum i właściwości powstającego PE. Heterojądrowe centra aktywne Al-Zr zawierające Cl powodują tworzenie się liniowego PE o dużym M, podczas gdy centra zawierające alkil wydajnie wspomagają reakcje propagacji i przeniesienia łańcucha. W tym ostatnim przypadku znaczna reaktywność wiązania Zr-C przejawia się też dużą zdolnością do wbudowywania a-olefin, co prowadzi do powstawania rozgałęzionych łańcuchów PE.
Słowa kluczowe
PL polimeryzacja etylenu   sposoby aktywowania metalocenów   wpływ rodzaju aktywatora   właściwości polietylenu  
EN activation of metallocenes   TIBA in active cationic species   catalytic properties in ethylene polymerization   effect of zirconocene/activator nature on polyethylene properties  
Wydawca Instytut Chemii Przemysłowej
Czasopismo Polimery
Rocznik 2001
Tom T. 46, nr 6
Strony 397--401
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz.
Twórcy
autor Bravaya, N. M.
autor Panin, N.
autor Babkina, O. N.
autor Karpova, N. D.
  • Laboratory of Catalysis of Polymerization Processes Department of Polymer and Composite Materials the Institute of Problems of Chemical Physics Russian Academy of Sciences 142432 Chernogolovka, Moscow Region, Russia
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPL7-0004-0046
Identyfikatory