Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPL6-0023-0064

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Problemy logistyczne wywozu surowców skalnych z rejonu Dolnego Śląska a idea komodalności

Autorzy Nowakowski, T.  Kwaśnikowski, S.  Zając, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Logistics problems of rock yield carriage in Lower Silesia region in face of co-modality
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono skalę wydobycia surowców skalnych na Dolnym Śląsku oraz problemy transportowe związane z degradacją dróg kołowych spowodowaną ruchem ciężkich samochodów ciężarowych wywożących surowce z kopalni do odbiorców finalnych lub do bocznic kolejowych. Warunkiem poprawy sytuacji na drogach a zwłaszcza zmniejszenia ich degradacji jest zwiększenie udziału kolei w transporcie tych ładunków. Zgodnie z ideą komodalności należałoby najbardziej uzasadniony ekonomicznie i ekologicznie system transportowy. Biorąc pod uwagę uwarunkowania lokalne najbardziej predysponowanym wydaje się transport kolejowy. Zwiększenie wywozu surowców transportem kolejowym nie rozwiąże jednak wszystkich problemów jakie wiążą się z tym zadaniem. W zakończeniu sformułowano postulaty odnośnie rozwiązania problemu.
EN The paper is abort rock field withdrawal in Lower Silesia region. Shows problems of carriage goods by heavy lorries. First of all the problem is in degradation of road usually not prepared for increased traffic. Necessary condition to break the way is to increase rail rate in carriage rock yield on way to final receivers. According to idea of co-modality the cheapest and the most friendly to environment solution are desired. Taking into account road and rail nets the most reasonable solution is rail transport.
Słowa kluczowe
PL transport kruszyw   transport komodalny  
EN rock field carriage   co-modality  
Wydawca Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2010
Tom nr 4
Strony CD--CD
Opis fizyczny -pełny tekst, Bibliogr. 6 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Nowakowski, T.
autor Kwaśnikowski, S.
autor Zając, M.
  • Politechnika Wrocławska; Wydział Mechaniczny
Bibliografia
1. Dolnośląskie Surowce Skalne – Kopalnia amfibolitu Pilawa Górna – Materiały informacyjne – 04/2009.
2. Gientka M, Tymiński M, Breda T (red); Surowce minerale Polski. PIG Warszawa 2008
3. Logistyka w Polsce – Raport – Wyd. ILiM. Poznań. 2008
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym, linie o znaczeniu krajowym oraz linie o znaczeniu lokalnym.
5. Warianty rewitalizacji linii kolejowych do wywozu kruszyw z Dolnego Śląska. Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział Regionalny we Wrocławiu, Wrocław, sierpień 2008
6. Studium wydobycia i transportu surowców skalnych na Dolnym Śląsku. Stan i perspektywy. Praca zbiorowa. Urząd Marszałkowski Wojew. Dolnośląskiego Wrocław 2008
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPL6-0023-0064
Identyfikatory