Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPL6-0023-0035

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Prawno-techniczne aspekty oceny przyczepności nawierzchni drogi w miejscu zdarzenia drogowego

Autorzy Luty, W. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN Legal and technical aspects of road surface frictional resistance evaluation in place of traffic accident
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono analizę obecnego stanu zagadnienia w zakresie oceny i dokumentowania właściwości nawierzchni drogi w miejscu zdarzenia drogowego. Szczególną uwagę zwrócono na sposób określania tych właściwości nawierzchni drogi, które odpowiadają za przyczepność kół jezdnych samochodu do podłoża. Dokonano oceny obecnych sposobów oceny przyczepności nawierzchni drogi, które mogą być stosowane w miejscu zdarzenia drogowego. Wskazano na potrzebę rozwijania metod i środków technicznych oceny przyczepności nawierzchni drogowej, które zapewnią wzrost wiarygodności procesu rekonstrukcji zdarzeń drogowych.
EN An analysis of current issue in scope of making evidence documentation about properties of road pavement in place of traffic accident is presented in this paper. Especially there were focused on method to determine these road pavement properties, which are responsible for its frictional resistance in interaction with car tired wheels. General evaluation of current methods to determine road frictional resistance, used in traffic accident places, was made. There were indicated that it is still needed to develop of methods and technical means for road frictional resistance evaluation, which can provide reliability growth of traffic accident reconstruction process.
Słowa kluczowe
PL rekonstrukcja wypadków drogowych   przyczepność nawierzchni drogi  
EN road accident reconstruction   frictional resistance of road surface   accident place documentation  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2010
Tom nr 4
Strony CD--CD
Opis fizyczny -pełny tekst, Bibliogr. 34 poz.
Twórcy
autor Luty, W.
  • Politechnika Warszawska; Wydział Transportu
Bibliografia
1. Seiler-Scherer L.: Is the correlation between pavement skid resistance and accident frequency significant? IVT-ETH Zürich, Conference paper STRC 2004, STRC 4rd Swiss Transport Research Conference, Monte Verità / Ascona, March 25-26, 2004.
2. Prochowski L., Unarski J. Wach W., Wicher J. inni: Pojazdy samochodowe. Podstawy rekonstrukcji wypadków drogowych, WKŁ, Warszawa 2008.
3. Mitschke M.: Dynamika samochodu. WKŁ Warszwa 1977.
4. Praca Zbiorowa: Wypadki drogowe. Vademecum biegłego sądowego. Instytut Ekspertyz Sądowych, Kraków 2002.
5. Grosch K.A., The rolling resistance, wear and traction properties of tread compounds, Rubber Chemistry and Technology, Vol 67, Nr 583, 1996, 495-568.
6. Heinrich G., Rennar N., Dumler H., Temperatura zeszklenia oznaczana w warunkach dynamicznych jako kryterium oceny poślizgu gumy bieżnikowej na mokrych nawierzchniach, Elastomery, majczerwiec, 1997, 27-36.
7. Heinrich G., Struktur, Eigenschaften und Praxisverhalten von Gummi vom polymeren Netzwerk zum dynamisch beanspruchten Reifen – Teil1, GAK, Nr 9, 1997, 687-693.
8. Nordiek K.H., Wolpers J., High Tg Polyisoprenes for Superior Wet Grip of Tire Treads, Kautschuk und Gummi Kunststoffe, Vol. 43, Nr 9, 1990, 755-760.
9. Prochowski L., Wieczorek M., Poślizg bieżnika a właściwości eksploatacyjne opon, Zeszyty Instytutu Pojazdów, Politechnika Warszawska, 2, 1997, 55-72.
10. Prochowski L., Wieczorek M., Wpływ zmian w konstrukcji opon o obniżonym profilu na ich współpracę z nawierzchnią drogi, Zeszyty Instytutu Pojazdów, Politechnika Warszawska, 3, 1998, 57- 64.
11. Takino H., Inada S., Okazaki T., Sakashz T., Micro-Incompatible Polymer Blends for High Performance Tire Applications, Kautschuk und Gummi Kunststoffe, Vol. 43, Nr 9, 1990, 761-766.
12. Takino H., Nakayama R., Yamada Y., Viscoelastic Properities of Elastomers and Tire Wet Skid Resistance, Rubber Chemistry and Technology, Vol. 70, Nr 584, 1996, 584-594.
13. Takino H., Takahashi H., Yamano K., Kohjiya S., Effects of Carbon Black and Process Oil on Viscoelastic Properties and Tire Wet Skid Resistance, Tire Science and Technology, Vol. 26, Nr 4, 1998, 241-257.
14. Takino H., Isobe N., Tobori H., Kohjiya S., Effects of Cohesion Loss Factor no Wet Skid Resistance of Tread Rubber, Tire Science and Technology, Vol. 26, Nr 4, 1998, 258-276.
15. Ciępka P., Janczur R., Reza A., Zębala J.: Wpływ mieszanki i rzeźby bieżnika opon bieżnikowanych na bezpieczeństwo czynne pojazdów. X konferencja Problemy rekonstrukcji wypadków drogowych, Instytut ekspertyz sądowych, 2006.
16. Ciępka P., Reza A., Zębala J.: Wpływ mieszanki opon bieżnikowanych na opóźnienie hamowania samochodu. Rozwój techniki samochodowej a ubezpieczenia komunikacyjne. II Konferencja aukowotechniczna, Radom 16-17 czerwca 2004.
17. Dudziak M., Kędziora K., Lewandowski A., Warszczyński J.: Szorstkość nawierzchni bitumicznej a efektywność hamowania samochodu osobowego w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa. IX konferencja Problemy rekonstrukcji wypadków drogowych, Instytut ekspertyz sądowych, 2004.
18. Dudziak M., Kędziora K., Lewandowski A., Waluś K.J.: Wpływ cech topografii nawierzchni drogowej na intensywność hamowania samochodu osobowego z układem przeciwblokującym koła (ABS). X konferencja Problemy rekonstrukcji wypadków drogowych, Instytut ekspertyz sądowych, 2006.
19. Luty W., Prochowski L.: Modelowanie charakterystyk przyczepności ogumienia samochodów ciężarowych. Zeszyty naukowe PW, 4/2001, 37-47.
20. Pokorski J., Szwabik B.: Zmienność współczynnika przyczepności w przekroju poprzecznym i podłużnym drogi. Zeszyty Instytutu Pojazdów PW, 1(40)/2001.
21. Mackey G., Road surface friction: Measurement, testing and accuracy. Transport SA, Departament of transport and urban planning, South Australia.
22. Zarządzenie nr 609 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie sposobu pełnienia służby na drogach przez policjantów.
23. Wytyczne nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie postępowania policjantów na miejscu zdarzenia drogowego.
24. Pokorski J., Reński A., Sar H.: SRT-4 – nowa generacja zestawu pomiarowego do badania przyczepności nawierzchni drogowych i opon samochodowych. Zeszyty naukowe Instytutu Pojazdów PW, Warszawa 2(74)2009r.
25. http://www.ibdim.edu.pl/
26. http://www.highwaysmaintenance.com/skidtext.htm#
27. http://www.mastrad.com/griptest.htm
28. Portable skid resistnce tester, http://www.mastrad.com/pendul.htm
29. http://www.vti.se
30. PN-EN13036-4:2004(U): Drogi samochodowe i lotniskowe -- Metody badań - Część 4: Metoda pomiaru oporów poślizgu/poślizgnięcia na powierzchni: próba wahadła.
31. http://www.brakerbox.com/
32. Bartlett W., Baxter A., Schmidt B., Stanard T., Wright W.: Comparison of drag-sled and skiddingvehicle drag factors on dry roadways. SAE Technical paper series 2006-01-1398.
33. http://www.wessextestequipment.co.uk/Products/Tortus.aspx
34. http://engtech.ca/projects/2004/drag_sled
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPL6-0023-0035
Identyfikatory