Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPL6-0022-0066

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Modelowanie systemu kontroli niezajętości torów

Autorzy Dyduch, J.  Szczygielski, M. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN Modelling track occupancy system
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Systemy transportu kolejowego są systemami złożonymi o rosnących oczekiwaniach w aspektach ich funkcjonalności oraz wydajności, z drugiej zaś strony istnieje konieczność spełnienia coraz wyższych wymagań dotyczących niezawodności ich działania. Z tego powodu funkcjonowanie elementów systemu sterowania ruchem wymaga przeprowadzenia szeregu działań tj. badań teoretycznych, laboratoryjnych oraz symulacyjnych. Artykuł zawiera założenia do modelowania systemu kontroli niezajętości torów kolejowych. Poprzez modelowanie rozumiany jest proces używania modelu do opisu zachowania się systemu fizycznego oraz metoda oceny tego systemu. W artykule przedstawiono opis rzeczywistego systemu, jak również założenia symulacji procesu transportu kolejowego. Badania niezawodności z wykorzystaniem modelu można realizować w ujęciu dynamicznym, określając wpływ poszczególnych podzespołów systemu na potok ruchu pojazdów. Wyniki uzyskane po realizacji przedstawionych badań pozwolą na określenie celowości optymalizacji istniejących systemów kontroli niezajętości.
EN Systems of rail transportation are complex systems with growing expectations in aspects of their functionality and efficiency, on the other hand there is a necessity of fulfilling higher demands regarding their reliability of working. This is the reason why functioning of elements of traffic control system requires launching of series of actions, i.e. theoretical and laboratory researches and simulations. The paper contains main points description of track occupancy systems modelling. The model consists technical specification of the system as well as railway traffic process simulation. The purpose is to find solution, having features close to optimal, reflecting relations between economical and operating factors. The results received after realization of presented model studies will allow to define the purposefulness of existing occupancy detection system optimization. Optimization of the infrastructure is possible by using program technics which include area formulated problem and are preceded by analysis of operational characteristics.
Słowa kluczowe
PL sterowanie ruchem kolejowym   modelowanie procesów transportowych  
EN railway traffic control   transport processes modeling   reliability of control systems  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2010
Tom nr 4
Strony CD--CD
Opis fizyczny -pełny tekst, Bibliogr. 5 poz., rys.
Twórcy
autor Dyduch, J.
autor Szczygielski, M.
Bibliografia
1. Dyduch J.: Efektywność systemów sterowania ruchem kolejowym. Podstawy eksploatacji maszyn PAN, Tom 5 cz II, PWN, Warszawa 1993.
2. Dyduch J., Szczygielski M.: Model of area controlled track occupancy detection system. Kazimierz Pułaski Technical University of Radom, Faculty of Transport, Monograph No 121, Radom 2008.
3. Jaźwiński J., Ważyńska-Fiok K.: Niezawodność systemów technicznych. PWN, Warszawa 1990.
4. Zabłocki W.: Modelowanie stacyjnych systemów sterowania ruchem kolejowym, Prace naukowe Politechniki Warszawskiej, Transport z.65, Warszawa 2008.
5. Licznikowy system kontroli niezajętości typu SKZR. Dokumentacja techniczno-ruchowa. Z.A. KOMBUD S.A. Radom 2008.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPL6-0022-0066
Identyfikatory