Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPL6-0020-0079

Czasopismo

Hutnik, Wiadomości Hutnicze

Tytuł artykułu

Wpływ obróbki cieplno-plastycznej na morfologię austenitu szczątkowego w stali wielofazowej typu C-Mn-Si-Al-Nb-Ti

Autorzy Grajcar, A.  Radwański, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Influence of the thermomechanical processing on a morphology of retained austenite in a C-Mn-Si-Al-Nb-Ti type multiphase steel
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy dokonano analizy cech mikrostrukturalnych austenitu szczątkowego w stali wielofazowej typu 0,24C-1,5 Mn-0,9Si-0,4Al z mikrododatkami Nb i Ti po obróbce cieplno-plastycznej. Analizę morfologii, wielkości i rozmieszczenia austenitu szczątkowego w osnowie ferrytycznej przeprowadzono z zastosowaniem techniki EBSD. Stwierdzono, że austenit szczątkowy ma kształt blokowych, nieregularnych ziarn o wielkości od 0,4 do 7 žm2 lub filmów, ulokowanych pomiędzy płytkami ferrytu bainitycznego. Austenit szczątkowy wykazuje zależności krystalograficzne z sąsiadującymi obszarami ferrytu bainitycznego.
EN The analysis of microstructural features of retained austenite in a 0.24C-1.5 Mn-0.9Si-0.4Al type multiphase steel with Nb and Ti microadditions after the hermomechanical processing was performed in the work. The analysis of the morphology, size and distribution of retained austenite in a ferritic matrix was carried out by the use of the EBSD technique. It was found that retained austenite has a shape of block, irregular grains with a size from 0.4 to 7 ěm2 or films located between bainitic ferrite laths. The retained austenite fulfils crystallographic relationships with neighbouring regions of bainitic ferrite.
Słowa kluczowe
PL stal TRIP   obróbka cieplno-plastyczna   austenit szczątkowy   EBSD  
EN TRIP steel   thermomechanical processing   retained austenite   EBSD  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Hutnik, Wiadomości Hutnicze
Rocznik 2010
Tom Vol. 77, nr 8
Strony 384--388
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., rys.
Twórcy
autor Grajcar, A.
autor Radwański, K.
Bibliografia
1. Grosman F.: Nowoczesne blachy stalowe na elementy karoserii w świetle projektu ULSAB-AVC, Hutnik, nr 7, 2003, s. 302÷307
2. Adamczyk M., Kuc D., Hadasik E., Niewielski G.: Structure changes in TRIP type steel during hot deformation, Inżynieria Materiałowa, nr 3-4, 2007, s. 355÷358
3. Kuziak R., Kawalla R., Waengler S.: Advanced high strength steels for automotive industry, Archives of Civil and Mechanical Engineering, nr 2, 2008, s. 103÷117
4. Pachlopnik R., Pesa J., Schindler I., Rusz S., Legerski M.: Laboratory simulation of hot rolling of TRIP steel in the twostand Steckel mill, Hutnik-Wiadomości Hutnicze, nr 8, 2008, s. 502÷505
5. Grajcar A.: Struktura stali C-Mn-Si-Al kształtowana z udziałem przemiany martenzytycznej indukowanej odkształceniem plastycznym, Wyd. Pol. Śl., Gliwice 2009
6. Zacek O., Nemecek S., Gajdzica T., Kliber J.: Selected S. 388 Hutnik – Wiadomości hutnicze Nr 8 techniques for evaluation of properties of TRIP steels, Mat. XIV Konferencji Forming’2007, Podbanske 2007, s. 311÷316
7. Petrov R., Kestens L., Wasilkowska A., Houbaert Y.: Microstructure and texture ofa lightly deformed TRIP-assisted steel characterized by means of the EBSD technique, Materials Science and Engineering, t. A447, 2007, s. 285÷297
8. TSL® OIM Analysis for Windows, User’s Guide, Version 4.3, EDAX TSL, TexSem Laboratories Inc., Draper, USA, 2004
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPL6-0020-0079
Identyfikatory