Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPL6-0019-0029

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Wpływ warunków obróbki toczeniem na parametr chropowatości ra wyrobu nagniatanego

Autorzy Kułakowska, A.  Kukiełka, L. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN Influence of turning conditions on the roughness parameter Ra of burnished article
Konferencja Logistyka, Systemy Transportowe i Bezpieczeństwo w Transporcie - LOGITRANS 2009 (VI ; 15-17.04.2009 ; Szczyrk, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu wybranych parametrów obróbki toczeniem, jako obróbki poprzedzającej proces nagniatania naporowego tocznego, na parametr chropowatości Ra. Opracowano dwupoziomowy połówkowy plan eksperymentu. Określono obiekt badań i funkcję jakościową. Ustalono zakres zmienności czynników badanych. Przeprowadzono badania eksperymentalne. Wyniki badań opracowano statystycznie, otrzymując funkcję regresji parametru Ra. Sporządzono przykładowe wykresy.
EN In the paper problems of surface preparation in turning process in aspect of technological quality of burnished product is shown. The aim of the researches was to determine the dependence between the chosen roughness parameters of the burnished product (Ra) and conditions of turning process. The object of the researches and the qualitative function were defined. The range of the variable factors was determined. The turning and burnishing process was performed. The results were statistical elaborated. As the result the function of regression was determined and exemplary graph was created.
Słowa kluczowe
PL planowanie eksperymentu   toczenie   jakość technologiczna  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2009
Tom nr 3
Strony CD--CD
Opis fizyczny -pełny tekst, Bibliogr. 15, tab., rys.
Twórcy
autor Kułakowska, A.
autor Kukiełka, L.
Bibliografia
[1] L. Kukiełka: Podstawy badań inżynierskich, PWN, Warszawa, 2002 r.
[2] K. Mańczak: Metody identyfikacji wielowymiarowych obiektów sterowania, WNT Warszawa 1979r.
[3] K. Mańczak: Technika planowania eksperymentu, WNT Warszawa, 1976r.
[4] E. Pająk, K. Wieczorowski: Podstawy optymalizacji operacji technologicznych w przykładach technologii maszyn, PWN, Warszawa - Poznań, 1982.
[5] Z. Polański: Metody optymalizacji w technologii maszyn, PWN, Warszawa 1977.
[6] W. Przybylski: Technologia obróbki nagniataniem. WNT, Warszawa, 1987.
[7] L. Kukiełka: Teoretyczne i doświadczalne podstawy powierzchniowego nagniatania tocznego z elektrokontaktowym nagrzewaniem. Monografia Wydziału Mechanicznego Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie Nr 47, Koszalin 1994.
[8] L. Kukiełka: Wpływ dodatkowego prądu płynącego w układzie OPN na charakterystykę warstwy wierzchniej przedmiotów nagniatanych tocznie. Praca doktorska, Politechnika Poznańska, 1983.
[9] L. Kukiełka, R. Patyk, M. Wojtalik: Badanie wpływu parametrów technologicznych nagniatania tocznego z prądem na współczynnik tarcia ślizgowego wyrobu, V Słupskie Forum Motoryzacyjno – Drogowe, Słupsk 2002.
[10] L. Kukiełka, A. Grabarczyk, A. Falana: Problematyka przygotowania części pod nagniatanie w aspekcie jakości wyrobu, V Słupskie Forum Motoryzacyjno – Drogowe, Słupsk 2002r.
[11] S. Fic: Wpływ parametrów obróbki elektromechanicznej głębokich otworów na strukturę powierzchni obrobionej. Praca doktorska. Politechnika Warszawska, 1973.
[12] L. Kukiełka: Propriétés tribologiques aprés brunissage avec courant electrique. IV Congrés International de Tribologie „Eurotrib 85”, Lyon, ed. Elsevier Amsterdam,1985, vol. 3, p. 1÷5.
[13] L. Kukiełka: Własności warstwy wierzchniej części po nagniataniu tocznym z nagrzewaniem prądem elektrycznym. Eksploatacja Maszyn nr 5÷6,1986, s. 28÷29.
[14] http://www.itl.nist.gov/div898/handbook/index.htm
[15] Kułakowska A., Kukiełka L.: Problematyka przygotowania powierzchni w procesie toczenia w aspekcie jakości technologicznej wyrobu nagniatanego, PAK, Numer 7/2008, Vol.54, str. 421-425
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPL6-0019-0029
Identyfikatory