Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPL6-0017-0002

Czasopismo

Hutnik, Wiadomości Hutnicze

Tytuł artykułu

Analiza numeryczna jednooperacyjnego procesu wytwarzania tulei głębokich z dnem

Autorzy Michalczyk, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The numerical analysis the single operation process of production of deep-bottomed sleeves
Konferencja Międzynarodowa Konferencja Ciągarska ,,Nowoczesne technologie oraz modelowanie procesów ciągnienia i wytwarzania wyrobów metalowych" (III, 2009, Zakopane, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Podstawowym problemem podczas wytwarzania głębokich tulei z dnem np. przy wyciskaniu przeciwbieżnym jest to, że stempel pracuje w bardzo trudnych warunkach (wysoka temperatura i wysokie naciski jednostkowe), co powoduje obniżenie jego trwałości i częste uszkodzenia. Z tego powodu głębokie tuleje wytwarza się poprzez co najmniej dwa zabiegi technologiczne. Wiąże się to z koniecznością zbudowania dwóch stanowisk technologicznych (często używania dwóch pras), co znacznie podwyższa koszt produkcji, jej pracochłonność a przedewszystkim obniża wydajność. Zaproponowany przez autorów nowy sposób wytwarzania tulei łączy w sobie schematy wyciskania przeciwbieżnego i przeciagania tulei, a jego celem jest spowodowanie: podwyższenia trwałości pracy narzędzi roboczych, podwyższenia wydajności produkcji, obniżenia jej kosztów, zmniejszenia strat materiału oraz obniżenia wielkości siły wyciskania.
EN The basic problem during the production of deep bottomed sleeves, e.g. during making sleeves by indirect extrusion, is that the punch operates under very difficult conditions (such as high temperature and high unit pressures), which causes a reduction in its lifetime and frequent failures. For this reason, deep sleeves are produced through at least two technological treatments. This involves the necessity of building two technological stands (often using two presses), which considerably increases the cost of production, its labourconsumption and, above all, reduces the productivity. The new method of producing sleeves, proposed by the authors, combines the known indirect extrusion and drawing tube, and aims at achieving the following: increasing the lifetime of working tools, increasing the productivity, lowering the production costs, reducing the material losses and decreasing the magnitude of extrusion forces.
Słowa kluczowe
PL wyciskanie i ciągnienie   jednooperacyjne wytwarzanie tulei głębokich  
EN extrusion end drawing   single operation the production of deep sleeves  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Hutnik, Wiadomości Hutnicze
Rocznik 2009
Tom Vol. 76, nr 1
Strony 76--79
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., rys., wyk.
Twórcy
autor Michalczyk, J.
  • Politechnika Częstochowska Instytut Modelowania i Automatyzacji Procesów Przeróbki Plastycznej; ul. Armii Krajowej 19, 42-200 Częstochowa, jm@mim.pcz.czest.pl
Bibliografia
1. Dewiatow V. V., Dyja H. S., Stolbow V. Y. i in.: Matematyczne modelowanie i optymalizacja procesów wyciskania. Seria Metalurgia nr 38. Częstochowa 2004.
2. Dewiatow W. W,. Michalczyk J.: Sposób wytwarzania głębokich tulei z dnem. Biuletyn Urzędu Patentowego RP nr 19/05, nr zgłoszenia wynalazku P-366255 z dn. 15. 03. 2004
3. Michalczyk J., Dewiatow W.: Sposób dwustronnego dziurowania wstępniaków do produkcji rur. Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej, VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Wyd. Politechniki Częstochowskiej
4. Michalczyk J., Dewiatow W. W.: The efect strain intensification on the single-operation process of extrusion of deepbootmed sleeves. Archives of Metallurgy and Materials, t. 52, 2007, s. 351-359
5. Michalczyk J.: Teoretyczno-doświadczalna analiza nowych sposobów wyciskania tulei głębokich. Praca doktorska. Politechnika Częstochowska 2008
6. StatSoft.: Statistica – opis systemu. Wydawnictwo StatSoft, Kraków 2002
7. Forge2® setup: Instrukcja obsługi, Transwalor SA of Sophia-Antipolis, 1996
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPL6-0017-0002
Identyfikatory