Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPL6-0014-0012

Czasopismo

Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego

Tytuł artykułu

Suszenie rozpyłowe w przemyśle spożywczym

Autorzy Samborska, K. 
Treść / Zawartość http://wsm.warszawa.pl/wydawnictwo/postepy-techniki-przetworstwa-spozywczego
Warianty tytułu
EN Spray drying in food industry
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Suszenie rozpyłowe jest techniką, która w w znaczący sposób zmieniła się od czasów jej pierwszych pionierskskich zastososowań w przemyśle spożywczym. W artykule scharakteryzowano podstawowe parametry warunkujące przebieg procesu i przedstawiono zagadnienia związane z suszeniem trzech grup produktów: napojów typu instant, produktów pochodzenia mikrobiologicznego oraz soków owocowych. Omówiono również aktualnie najnowsze kierunki rozwoju tego procesu.
EN Spray drying is a technique which has been significantly modified since its first applications in food industry. In this paper the basic paremeters of spray drying were described, the drying of three groups of products was discussed: instant beverages, products of microbiological origin and fruit juices. Additionally, some curent and the newest trends in spray drying development were also presented.
Słowa kluczowe
Wydawca Wyższa Szkoła Menadżerska
Czasopismo Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego
Rocznik 2008
Tom nr 1
Strony 63--69
Opis fizyczny Bibliogr. 29 poz., rys.
Twórcy
autor Samborska, K.
  • SGGW w Warszawie, Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji
Bibliografia
[1] Adamiec J., Kalemba D.: Ocena zdolności mikroenkapsulacji olejków eterycznych podczas suszenia rozpryskowego, Proceedings of the 11th Polish Drying Sympodium XI PPS, Poznań, Poland, 13-16 September 2005.
[2] Adamiec J., Kamiński W., Markowski AS., Strumiłło C.: Drying of biotechnological products, In: Handbook of Industrial Drying (ed. AS Mujumdar), Marcel Deker Inc., New York, vol. 2, 775-808, 1995.
[3] Belghith H., Chaabouni SE., Gargouri CA.: Stabilisation of Penicilium occitanis cellulases by spray dryling in presence of maltodextrin, Enzyme Microb. Technol., 28, 253-258, 2001.
[4] Brennan JG., Spray drying, In: Encyclopedia of Food Sciences and Nutrition (eds. B Caballero, LC Trugo, PM Finglas), Academic Press Elsevier Science Ltd., Oxford, UK, 2003.
[5] Cano-Chauca M., Stringheta PC., Ramos AM., Cal- Vidal J.: Effect of the carriers on the microstructure of mango powder obtained by spray-drying and its functional characterization, Innov. Food Sci. Emerg. Technol., 6, 420-428, 2005.
[6] Chegini GR., Ghobadian B.: Effect of spray-drying conditions on physical properties of orange juice powder, Drying Technol., 23, 657-668, 2005.
[7] Filkova I., Huang LX., Mujumdar AS.: Industrial spray drying systems, In: Handbook of Industrial Drying (ed. AS Mujumdar), Taylor & Francis Group, New York, 2007.
[8] Finney J., Buffo R., Reineccius GA.: Effects of type of atomisation and processing temperatures on the physical properties and stability of spray dried flavours, J. Food Sci., 67(3), 1108-1114, 2002.
[9] Fu WY., Suen S., Etzel MR.: Inactivation of Lactococcus ssp. Lactis C2 and alkaline phosphatase during spray drying, Drying Technol., 13 (5-7), 1463-1476, 1995.
[10] Graham, B.H.: Recent advances in agglomeration during spray drying, Food Australia, 49 (4), 184–185, 1997.
[11] Janiszewska E., Witrowa-Rajchert R.: Effect of spray drying parameters on rosemary aroma microencapsulation, Przyjęto do druku w Pol. J. Food Nutr. Sci., 57, SI2,2007.
[12] Janiszewska E., Witrowa-Rajchert R.: Mikrokapsułkowanie aromatów. Przem. Spoż., 5, 40-45, 2006.
[13] Korus J., Gibiński M., Achremowicz B.: Zastosowanie natywnej i modyfikowanej skrobi lędźwianu siewnego (Lathyrus Sativus L.) do mikrokapsułkowania aromatów, Żywność, Nauka, Technologia, Jakość, 4(45), 74- 80, 2005.
[14] Krishnan S., Kshirsagar AC., Singhal RS.: The use of gum arabic and modified starch in the microencapsulation of a food flavoring agent, Carboh. Polym., 62, 309- 315, 2005.
[15] Liu Z., Zhou J., Zeng Y., Ouyang X.: The enhacement and encapsulation of Agaricus bisporus flavor, J Food Eng., 65, 391-396, 2004.
[16] Maa YF., Nguyen PA., Sweeney T., Shire SJ., Hsu C.: Protein inhalation powders: spray drying vs spray freeze drying, Pharm. Res. 16(2), 249-254, 1999.
[17] Meerdink G., Van’t Riet K.: Inactivation of a thermostable α-amylase during drying, J. Food Eng., 14, 83-102, 1991.
[18] Meerdink G., van’t Riet K.: Prediction of product quality during, spray drying. Food Bioprod. Proc., 73C, 165- 170, 1995.
[19] Papadakis SE., Gardeli C., Tzia C.: Spray drying of raisin juice concentrate, Drying Technol. 24, 173-180, 2006.
[20] Samborska K., Guiavarc’h Y., Van Loey A., Hendrickx, M.: The influence of moisture content on the thermostability of Aspergillus oryzae α-amylase, Enzyme and Microbial Technology, 37, 167–174, 2005.
[21] Samborska K., Witrowa-Rajchert D., Goncalves A.: Spray-drying of alpha-amylase – the effect of process variables on the enzyme inactivation, Drying Technology, 4, (23), 941-953, 2005.
[22] Samborska K.: Wpływ procesu suszenia rozpyłowego na degradację preparatu α-amylazy z Aspergillus oryzae, Praca doktorska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, 2004.
[23] Shu B., Yu W., Zhao Y., Liu X.: Study on microencapsulation of lycopene by spray-drying, J. Food Eng., 76, 664-669, 2006.
[24] Sonner C.: Protein-loaded powders by spray freeze drying, PhD thesis, Dept. Phar., Friedrich-Alexander University, Germany, 2002.
[25] Stĺhl K., Claesson M., Lilliehorn P., Lindén H., Bäckström K.: The effect of process variables on the degradation and physical properties of spray dried insulin intended for inhalation, Int. J. Pharm., 233, 227-237, 2002.
[26] Strumiłło C.: Inżynieria Chemiczna, Wydawnictwa Naukowo- Techniczne, Warszawa, 1983.
[27] Turchiuli C., Fuchs M., Bohin M., Cuvelier ME., Ordonnaud C., Peyrat-Maillard MN., Dumoulin E.: Oil encapsulation by spray drying and fluidised bed agglomeration, Innov. Food Sci. Emerg. Technol., 6, 29-35, 2005.
[28] Van Arsdel WB.: Properties of water, water vapor and air. In: Food Dehydration (eds. WB Van Arsdel, MJ Copley), The Avi Publishing Company, Westport, 1963.
[29] Verdurmen REM., Menn P., Ritzert J., Blei S., Nhumaio GCS., Sorensen TS., Gunsing M., Straatsma J., Verschueren M., Sibeijn M., Schulte G., Fritsching U., Bauckhage K., Tropea C., Sommerfeld M., Watkins AP., Yule AJ., Schonfeldt H.: Simulation of agglomeration in spray drying installations: the EDECAD project, Dryling Technol. 22(6), 1403-1461, 2004.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPL6-0014-0012
Identyfikatory