PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Rola temperatury w procesie wyciskania metali na prasie z rewersyjnie skręcaną matrycą w świetle testu teksturowego

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The role of temperature in the process of metal extrusion in a press with revesibly rotating die in the light of the result of a texture test
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Praca prezentuje argumenty wyniki testu teksturowego umożliwiające ocenę skutków wzrostu temperatury podczas odkształcania. Dotychczas test teksturowy nie był wykorzystywany w tym celu, chociaż może stanowić skuteczne narzędzie identyfikacji nawet niewielkiego zróżnicowania strukturalnego odkształconych materiałów. Test teksturowy opiera się na pomiarze sygnału pochodzącego z makroskopowej objętości próbki pozostającej pod oddziaływaniem promieniowania, chociaż sam sygnał rejestrowany w pomiarze jest generowany w skali submikroskopowej czy wręcz atomowej. Z tego powodu możliwe jest ujawnienie zróżnicowania materiału i to bez względu na wielkość objętości zajętej przez poszczególne rodzaje struktury. Na podstawie wyników badań stwierdzono, że tekstura prętów miedzianych otrzymanych metodą wyciskania na prasie z rewersyjnie skręcaną matrycą, nie wykazuje obecności elementów świadczących o znaczącym wzroście (nawet lokalnym) temperatury podczas realizacji procesu, pozostając teksturą odkształcenia. Dodatkowe fakty doświadczalne, takie jak to, iż powierzchnia wyciśniętych prętów nie była utleniona i wyniki pomiarów temperatury prętów po opuszczeniu matrycy potwierdzają, że oceniane makroskopowo warunki termiczne nie były wystarczające dla pojawienia się efektów odnowy struktury. Również badania prętów wykonanych metodą wyciskania na prasie z rewersyjnie skręcaną matrycą przy temperaturze 200 °C, ze ścinków umocnionej blachy ze stopu aluminium (3004), świadczą o ukształtowaniu się w nich figury biegunowej właściwej dla stanu odkształconego. W przypadku prętów uzyskanych z wyżarzonych (400 °C/2h) ścieków, obok cech morfologii figury odpowiedniej dla tekstury odkształcenia, występują rozproszone orientacje krystalitów o doskonalszej strukturze. Nie są one jednak skupione w orientacji właściwej dla efektów odnowy struktury materiału odkształconego w procesach osiowo symetrycznych i pochodzą z niezmienionych obszarów materiału wyjściowego.
EN
The paper presents results of a texture test which allow to evaluate the effect of temperature increase during straining. Until now the texture test has been used for this purpose, although it may present an effective tool to identify an even small structural differentiation of the deformed materials. The texture test is based on the measurement of the signal deriving from a macroscopic volume of the sample exposed to radiation, although the signal itself recorded in the measurement is generated on a submicroscopic or even atomic scale. This fact makes it possible to reveal the differentiation of the material, irrespective of the amount of volume occupied by the particular types of structure (Fig. 1). On the basis of the investigation results it has been found that the texture of copper rods (Fig. 2b), obtained by extrusion in a press with a reversible rotating die, does not reveal the presence of elements indicating a considerable (even local) increase of temperature during the realization of the process, remaining the deformation texture. Additional experimental facts that the surface of the extruded rods was not oxidized (Fig. 2a), together with the results of measurements of the temperature of the rods after leaving the die, have confirmed that the thermal conditions evaluated on macroscopic scale were not sufficient for the effects of structure reveal to occur. Also the investigations of rods produced at the temperature 200 °C by way of extrusion on a press with a reversible rotating die from chips of strengthened sheet from 3004 aluminum alloy (Fig. 3), indicate the formation of a pole figure specific for the deformed state |Figs. 4). In the case of rods obtained from annealed (400 °C/2h) chips (Fig. 5), besides the morphology features of a figure appropriate for the deformation texture (Fig. 6), there appear dispersed orientations of crystallites of a more advanced structure. However, they are not concentrated in the orientation proper for the effects of structure renewal of a material deformed in axial - symmetric processes and they originate from the unchanged areas of the starting material.
Słowa kluczowe
Rocznik
Strony
902--906
Opis fizyczny
Bibliogr. 6 poz., rys.
Twórcy
autor
Bibliografia
  • [1] Korbel A., Bochniak W.: Structure Based Design of Metal Forming Operations. Journal of Materials Processing Technology, 53 (1995), c. 229-237
  • [2] Bochniak W., Marszowski K., Korbel A.: Theoretical and Practical Aspects of the Production of Thin–walled Tubes by the KOBO Method. Journal of Materials Processing Technology,169 (2005), c. 44-53
  • [3] Stalony-Dobrzański F.: Test teksturowy jako źródło informacji strukturalnej na przykładzie technologii KOBO. Rudy Metale R. 47 (2002) 10 – 11, str. 519-521
  • [4] Stalony-Dobrzański F.: Przykłady obserwacji obrazu tekstury jako cechy struktury materiału w powiązaniu z jego własnościami. Rudy Metale R. 45 (2000) 4, str. 267-271
  • [5] Stalony-Dobrzański F., Ostachowski P., Bochniak W.: Utylizacja aluminiowych puszek po napojach. Recykling Nr 9 (2006), str. 40-42
  • [6] Stalony-Dobrzański F., Bochniak W.: Role of Shear Bands in Forming the Texture Image of Deformed Copper Alloys. Archives of Metallurgy and Materials, 50 (2005) 4, c. 1089-1102
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPL6-0008-0003
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.