PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Restrukturyzacja zatrudnienia w polskim przemyśle stalowym w latach 1999-2006

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Restructurng of employment in the Polish steel industry in the years 1999-2006
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przedstawiono podsumowanie przebiegu restrukturyzacji zatrudnienia w polskim przemyśle stalowym ze szczególnym uwzględnieniem form i kosztów redukcji oraz zmian w organizacji i strukturze kadrowej. Obecny stan zatrudnienia ukształtował się w wyniku restrukturyzacji, która była prowadzona w dwóch etapach z wykorzystaniem: Hutniczego Pakietu Socjalnego (HPS) w latach 1999-2003 oraz Hutniczego Pakietu Aktywizującego w latach 2004-2006. W tym okresie z hutnictwa zwolniono około 43 tys. pracowników. Koszty osłon socjalnych wyniosły ponad 850 min zł, w tym kwotę około 133 min zł stanowiła dotacja budżetowa. W latach 1994-2006 wzrósł udział pracowników zatrudnionych w wydziałach produkcyjnych z 52 % do 66 %, kosztem zmniejszenia z 21 % do 9 % w administracji. Nastąpiła poprawa stanu wykształcenia pracowników: obecnie blisko 36 % pracowników posiada średnie, a ponad 12 % wyższe wykształcenie. Zjawiskiem niekorzystnym jest postarzenie kadry: udział pracowników w wieku poniżej 40 lat zmalał z około 50 % do 32 %. Poziom produktywności około 320 ton gotowych wyrobów stalowych na jednego pracownika rocznie nie osiągnął jeszcze pułapu wyznaczonego przez hutnictwo światowe, to jest 500-600 ton wyrobów na pracownika. W dalszej perspektywie czasowej polskie hutnictwo powinno wdrożyć kolejny etap restrukturyzacji zatrudnienia ukierunkowany na poprawę struktury wiekowej i jakościowej kadr.
EN
Summary of the course of employment restructuring process in the Polish steel industry with special regard to the forms and costs of reduction as well as transformations in organization and structure of employment are presented. The current state of employment has been shaped as a result of restructuring which was conducted at two stages making use of: the Social Package for Steelworkers in the years 1999-2003 and the Activation Package for Steelworkers in the years 2004-2006. Around 43 thousand employees were laid off in that period. The costs of the social protection schemes amounted to more than PLN 850 million, out of which the amount of ca. PLN 133 million represented the government grant. The share of workers employed in production departments grew from 52 % to 66 % at the expense of administration departments in the years 1994-2006. The employees 'education structure has got improved: 36 % of employees have got secondary - and 12 % high school education at present. The unfavorable effect is that staff has aged: the share of employees under 40 years old decreased from 50 % to 32 %. The level of productivity of ca. 320 tonnes of finished steel products per an employee per year has not yet achieved the target determined by the world steel industry, that is 500-600 tones per an employee. In the future time perspective, the Polish steel industry should implement the next step of employment restructuring, oriented at improvement in the age and qualitative structure of the staff.
Rocznik
Strony
569--575
Opis fizyczny
Bibliogr. 6 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
autor
autor
  • Instytut Metalurgii Żelaza; ul. K. Miarki 12-14, 44-100 Gliwice, jpaduch@imz.pl
Bibliografia
  • 1. Paduch J., Barszcz E., Wódz J., Czekaj K., Gruszczyński L., Bartoszek A.: Problemy społeczne związane z realizacją programu restrukturyzacji polskiego hutnictwa. Hutnik-Wiadomości Hutnicze, t. 64, 1997, nr 8, s. 324-329
  • 2. Paduch J., Barszcz E.: Restrukturyzacja polskiego hutnictwa żelaza na tle zmian na światowym rynku stali. Prace IMŻ, t. 50, 1998, nr 1, s. 3-12
  • 3. Paduch J., Kłos I., Bogolubow J.: Zmiana struktury zatrudnienia w hutnictwie polskim w efekcie działań restrukturyzacyjnych. Hutnik-Wiadomości Hutnicze, t. 68, 2001, nr 9, s. 304-307
  • 4. Paduch J., Sankowska M.: Przebieg restrukturyzacji zatrudnienia w polskim hutnictwie żelaza i stali w 2003 roku. Prace IMŻ, t. 56, 2004, nr 1, s. 3-5
  • 5. Paduch J., Kłos I., Sankowska M., Kardas M.: Przekształcenia organizacyjne i restrukturyzacja zatrudnienia w polskim hutnictwie w latach 1999÷2003. Prace IMŻ, t. 56, 2004, nr 3, s. 2-6
  • 6. R ealizacja Strategicznego Programu Badań Polskiej Platformy Technologicznej Stali – Etap I. Wyd. Instytut Metalurgii Żelaza – Koordynator PPTS, kwiecień 2007
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPL6-0007-0011
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.